PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZESZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 IM WANDY CHOTOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU

NA ROK SZKOLNY 2016/ 2017

Środowisko Wychowanek Rodzic
                                                      Upowszechnienie czytelnictwa i rozwijanie komtencji czytelniczych wśród dzieci:

 

·         Blibioteka:

Zajęcia w bibliotece-dzieci starsze (5-6 latki)

Zajęcia biblioteczne na terenie placówki

(3-4 latki)

 

 

·         Nawiązanie kontaktu z drukarnią.

 

 

·         Nawiązanie kontaktu z księgarnia.

 

 • „Bajkowa zakładka do ksiązki” – zorganizowanie konkursu plastycznego
 • „ Kącik wymiany książek”- zorganizowanie kacika książek do wymiany między grupami i dziećmi . Możliwość wypozyczenia ich do domu. ( 4-5 latki )
 • Zbiórka książek dla potrzebujących – Szpital Dziecięcy, itp.
 • Udział w akcji Fundacji „Zdążyć na czas”- wykonanie kartki z życzeniami dla dzieci z Hospicjum
 • Wizyta dzieci – 6 latki w drukarni – zapoznanie z produkcją książek.
 • Wizyta dzieci 6 letnich w księgarni.

Twórczość Wandy Chotomskiej

·         Czytanie na grupach literatury W. Chotomskiej – raz w miesiącu

·         Prezentacja utworów W. Chotomskiej

 

 • „Klub czytających rodziców”- czytanie przez rodziców, babcie, dziadków
 • „Książka kucharska”- zapoznanie z książką kucharską i przgotowanie potrawy przez mam
 • Zachęcanie rodzicow do wymiany książek dla dzieci i wpożyczania ich do domu
Bezpieczne przedszkole:
 • Policja, zdrojowainvest – kamizelka dla przedszkolaka.
 • Straż Pożarna – nawiązanie wspólpracy.
 • WOPR  Kołobrzeg.

 

 • Pozyskanie kamizelek odblaskowych dla każdego przedszkolaka.

 

 • Wycieczka 6 latków do strazy pożarnej.

 

 • Zajecia nt. bezpieczeństwa podczas pobytu na plazy i kapieli wodnych.

 

 • Realizacja Programów profilaktycznych:

 

 1. „W zgodzie żyjemy, zdrowo jemy i bezpiecznie się zachowujemy”.

 

2.       „ Mam zdrowe i ciekawe życie” – propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki antynikotynowej i antyalkoholowej dzieci w wieku przedszkolnym.

 

3.       „Emocje pełne niespodzianek” – aneks do programu profilaktycznego- kontynuacja programu AA w grupach starszych od stycznia 2017r.

 

 

 • Prezentowanie  informacji na temat podjętych działań na stronie interntowej przedszkola i facebooka.
Ekologia-  rozwijanie świadomości ekologicznej u przedszkolaków poprzez badania i doświadczenia:
·         Wielkie Sadzenie Roślin

·         Sprzątanie świata

·

 

·         Sadzenie cebulek kwiatów – Lapidarium Żydowskie

·         Sprzątanie Świata

·         Obserwacja przyrody (wycieczki, wyjścia do parku, na plaże)

·         Zajęcia w ramach koła badawczego

(kształtowanie ciekawości poznawczej dziecka)

·         Zbiórka kasztanów ( wykorzystanie naturalnych surowców )

 • Prezentowanie  informacji na temat podjętych działań na stronie interntowej przedszkola i facebooka
 • Zachęcanie rodziców wraz z dziećmi do zbiorki kasztanów
Promocja i wspólpraca Przedszkola z instytucjami:
W ramach promocji Przedszkola udział w konkursach, akcjach, zbiórkach i imprezach kulturalnych  jako element współpracy z:

 • Urzędem Miasta
 • Regionalnym Centrum Kultury
 • Kołobrzeskimi Przedszkolami
 • Szkołami Podstawowymi
 • Ośrodkiem Sanatoryjnym GRYF

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

IPED

·         Współpraca z psychologiem

·         Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

·         Współpraca z rodzicem

 • programy indywidualnych przypadków

Koła zainteresowań:

·         kółko plastyczne kolko teatralne

·         kółko matematyczne

·         kółko taneczne

·         koło badawcze

Zajęcia specjalistyczne:

 •  logopedia,
 •  zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia z psychologiem

wczesne wspomagania rozowju dziecka

 • Wspomaganie działań wychowawczych rodziców
 • Przekazywanie wiedzy padagogicznej
 • Zbieranie informacji o zachowaniu dziecka w domu
 • Konsultacje indywidualne

 

Współpraca z Pracownią Ceramiczną
 • Praca w glinie
 • Prezntacja wytowrów dzieci
Współpraca ze szkołami podstawowymi
 • Udział w lekcji pokazowej, niwelowanie stresów dla dzieci
 • Przekazanie informacji o gotowości szkolnej
Koncepcja pracy z dziećmi z zastosowaniem Planu Daltońskiego

 

Współpraca ze Stowarzyszeniem Dalton

 • Szkolenia  Rady Pedagogicznej
 • Udział dyrektora i koordynatora w ogólnopolskich naradach.
 • Zapoznanie wszystkich pracowników z wprowadzana Koncepcją

 

Nawiązanie współpracy z przedszkolami partnerskimi w Koszalinie P8 i P34

·         Wprowadzanie elementow Planu przy pomocy certyfikowanych przedszkoli

Nawiązanie współpracy z przedszkolami  w Kołobrzegu PM8 i Ustroniu Morskim, które również przystąpiły do procesu certyfikacji

 • wymiana doświadczeń pomiedzy placówkami

 

Wprowadzanie  zasad koncepcji daltońskiej:

 • Wybor koordynatora projektu
 • Wprowadzanie elementow planu wg harmonogramu

Organizacja przestrzeni w salach pod katem realizacji Koncepcji

 • Zakupienie tablic magnetycznych i niezbednych materiałow do realizacji poszczególnych etapów
 • Współpraca nauczycieli w zakresie koncepcji organizacji przestrzeni

Systematyczne dokumentowanie etapów wdrażania w  formie notatek i fotografii

 • Publikowanie ich na stronie internetowej przedszkola

Podsumowanie rocznych działań z zakresu wprowadzania Koncepcji  planu Daltonskiego :

 • tydzień kolorów – krótkie reportaże filmowe i sesje zdjęciowe promujące osiągnięcia każdej grupy w zakresiewprowadzonych elementow Planu daltońskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Poznanie zasad Koncepcji daltońskiej

Udostepnianie materiałów informacyjnych w przedszkolu i na stronie www.

Włączanie rodzicow w realizacje koncepcji

·         Udział w spotkaniach

·         Włączanie rodzicow w proces organizacji przestrzeni w salach

Podsumowanie rocznych działań z zakresu wprowadzania Koncepcji  planu Daltonskiego

·         Prezentacja krótkich filmików i zdjęć z każdej grupy w zakresie wprowadzonych elementów Planu daltońskiego.