Opłatę za przedszkole można wnieść bez prowizji w kasie Urzędu Miasta w Kołobrzegu ul. Ratuszowa 12.

Opłatę należy regulować do dnia 10 każdego miesiąca.

 Rachunek bankowy:

32 1020 2821 0000 1702 0107 9979

Uchwała Nr XXVII/397/17 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg

UCHWALA_NR_XXVII.397.17_ws._okreslenia_wysokosci_oplat_za_przedszkola.pdf_02