Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

DRODZY RODZICE !!!

W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID -19 OD DNIA 29 MARCA 2021 R. DO DNIA 11 KWIETNIA 2021 R. PRZEDSZKOLE BĘDZIE SPRAWOWAĆ OPIEKĘ TYLKO DLA :

1. RODZICÓW DZIECI, POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

2. RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY SĄ ZATRUDNIENI W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ

3. RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY REALIZUJĄ ZADANIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z   ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID – 19 ( SŁUŻBY MUNDUROWE ITP.) ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY  Z SEKRETARIATEM PRZEDSZKOLA   94 35 26199 ORAZ DOSTARCZENIE WNIOSKU DO DNIA 26.03.2021R. DO G. 15.00 DROGĄ PAPIEROWĄ – DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA LUB E MAILOWĄ NA ADRES :sekretariat@pm2kg.pl

O WSZELKICH ZMIANACH BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO  NA STRONIE INTERNETOWEJ P-LA

   Z poważaniem 

 p. o. Dyrektora Renata Wiatrzyk

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status