Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

UWAGA RODZICE!

RODZICE ZAINTERESOWANI PRZEDSZKOLEM ZASTĘPCZYM W OKRESIE WAKACJI

PROSIMY O SKŁADANIE WNIOSKÓW DO SEKRETARIATU

 W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO 29.03.2019r.

PO WSKAZANYM TERMINIE WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

WNIOSKI SĄ DO POBRANIA U WYCHOWAWCÓW GRUP.

PRZEDSZKOLA  KTÓRE BĘDĄ PEŁNIŁY DYŻURY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH WSKAZANE ZOSTANĄ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA.

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO NA JEDEN MIESIĄC WSKAZANY WE WNIOSKU!

 

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KWALIFIKOWANE BĘDĄ DZIECI, KTÓRYCH RODZICE NIE MAJĄ TRUDNOŚCI Z TERMINOWYM UISZCZANIEM OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE I NIE ZALEGALI Z NIMI W CIĄGU ROKU ORAZ KTÓRZY W LATACH POPRZEDNICH DEKLARUJĄC POBYT DZIECI RZECZYWIŚCIE Z NIEGO KORZYSTALI.

Comments are closed.