Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwa

Archive for the ‘Nowości’ Category

DRODZY RODZICE I DZIECI !

W ZWIĄZKU Z NOWYM ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 9.04.2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ZAWIESZONA JEST W DALSZYM CIĄGU DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA NA OKRES DO 26 KWIETNIA 2020R. NAUCZANIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE NADAL POPRZEZ ZAMIESZCZANIE PRZEZ NAUCZYCIELI NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA, ZADAŃ DO WYKONANIA PRZEZ DZIECI W ZAKŁADKACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP Z DOPISKIEM „PRACA ZDALNA”.  

Z POZDROWIENIAMI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA- DOROTA WARZOCHA                                                                                                                                                                    

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021

Informujemy rodziców, że z dniem 10.04.2020r. od godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkola, która potrwa do dnia 17.04.2020r. do godz. 15.00

Zgłoszenia należy dokonywać na stronie internetowej:

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Podpisane wnioski w formie skanów, zdjęć należy przesłać na adres: a.grabowska@pm2kg.pl.  Nie ma możliwości dostarczenia wniosków osobiście do przedszkola. Dotyczy to również potwierdzeń woli.

Wszelkie informacje można uzyskać w  sekretariacie przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu: 94 35 261 99

Informacje o bezpłatnych całodobowych telefonach pomocowych itp.

Nowości dietetyka

UWAGA RODZICE – OPŁATY!!!!

Drodzy Rodzice, w związku z zawieszeniem działalności  przedszkola  informujemy, że naliczanie opłat za miesiąc kwiecień 2020 zostanie zrealizowane w dniu otwarcia placówki.  Osoby , które posiadały nadpłatę za miesiąc marzec 2020 a z poprzedniego okresu miały zaległość to nadpłata ta zostanie rozliczona na poczet tej zaległości.

 Osoby, które miały nadpłatę za marzec 2020 i uregulowane wszystkie należności – to nadpłata ta zostanie rozliczona w naliczeniu opłat w kolejnych miesiącach.

Rodzice,  zalegający z opłatami za przedszkole, będą otrzymywać Wezwanie do zapłaty wg dotychczasowych zasad. Rozliczone zostaną jedynie nadpłaty na poczet zaległych opłat.

Dyrektor Przedszkola: Dorota Warzocha

Rekrutacja do na rok szkolny 2020/2021

Informujemy rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, że wszystkie dzieci, których rodzice potwierdzili wolę przyjęcia do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kołobrzegu, zostały przyjęte.

Ponadto informacje tę również można sprawdzić na stronie elektronicznego naboru tj.

www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Proszę w miesiącu czerwcu ponownie odwiedzić stronę przedszkola, gdzie będzie informacja dotycząca spotkania adaptacyjnego dla dzieci nowoprzyjętych.

Dyrektor Przedszkola : Dorota Warzocha