ZAMIERZENIA NA KWIECIEŃ

1.Rozwijanie poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno sztuki.     Umożliwianie posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi.

 1. Budzenie zainteresowania tradycjami wielkanocnymi, aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do świąt ( podejmowanie prac domowych na miarę swoich możliwości ). Rozumienie ważności podtrzymywania tradycji rodzinnych.
 2. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, wdrażanie do poszanowania roślin i dbałości o nie. Uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka.
 3. Rozwijanie świadomości zdrowotnej. Utrwalanie właściwych nawyków żywieniowych. Kształtowanie nawyków dbałości o własne zdrowie w codziennych sytuacjach :  samodzielne przygotowywanie prostych, zdrowych potraw (kanapki, surówki warzywne), dbałość o higienę osobistą, unikanie przegrzania lub przeziębienia organizmu, poddawanie się działaniom profilaktycznym.

5.Wdrażanie do zastosowania umiejętności matematycznych w grach .Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach trudnych.

 1. Doskonalenie percepcji wzrokowej na miarę możliwości dziecka. Rozwijanie słuchu fonematycznego, rozróżnianie pojęć językowych: zdanie, słowo/wyraz, sylaba, głoska. Przygotowywanie do nabycia sprawności pisania.

 

DUSZKI, DUSZKI

 

1.Żyją w lesie małe duszki,

Które czyszczą leśne drużki.

Mają miotły i szufelki

I do pracy zapał wielki.

Ref. Duszki, duszki, duszki leśne

Wstają co dzień bardzo wcześnie

I ziewając raz po raz, zaczynają sprzątać las.

 1. Piorą liście, myją szyszki,

Aż dokoła wszystko błyszczy.

Muchomorom piorą groszki,

Bo te duszki to czyścioszki.

Ref……………………………………..

 1. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,

Zaraz duszek za nim leci,

Zaraz siada mu na ręce,

Grzecznie prosi:- nie śmieć więcej.

Ref………………………………….

 

Zamierzenia – marzec

 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie, określających charakter wiosennej pogody. Obserwowanie zmienności wiosennej pogody, rozumienie znaczenia przysłowia: „W marcu jak w garncu”.
 • Obserwowanie zmian w przyrodzie wywołanych wiosenna aurą ( pojawienie się pąków na drzewach i krzewach, wzrost traw i kwiatów wiosennych, kwitnienie drzew). Uczestniczenie w sadzeniu i sianiu wybranych roślin, pielęgnowanie ich oraz obserwowanie ich rozwoju. Określanie warunków niezbędnych do rozwoju roślin.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą ludzi różnych zawodów, orientowanie się, jakie pełnią role.
 • Poznawanie wybranych faktów z historii Kołobrzegu: legendy, wydarzenia. Rozpoznawanie elementów charakterystycznych dla swojej miejscowości( herb, obiekty, zabytki).
 • Odwiedziny w gabinecie stomatologicznym: zapoznanie się z wyposażeniem gabinetu, rozmowa z panią dentystką nt. konieczności dbania o zdrowie naszych zębów.
 • Poznawanie wartości moralnych- dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno. Wskazywanie przeciwieństw poznanych wartości, np. zło, nieuczciwość, kłamstwo, zwrócenie uwagi na ich nieakceptowanie społeczne.
 • Organizowanie zabaw muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 

PIOSENKA

Marzec

Marzec, marzec pięknie się wystroił

W kole, w kole między dziećmi stoi

I gromadkę uśmiechniętą pyta jakie dzisiaj święto

 

Ref. Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest dzień kobiet

 

Marzec, marzec wyjął grosik srebrny

Teraz, teraz będzie mu potrzebny

Do kwiaciarni marzec pobiegł kupić kwiat na święto kobiet

 

Ref. Zapamiętaj sobie, dzisiaj jest dzień kobiet

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE na miesiąc styczeń

 

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi. Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 1. Wdrażanie dzieci do dbałości o własne zdrowie – ubiór zgodny z panującymi warunkami atmosferycznymi, bezpieczeństwo zimowych zabaw.
 1. Kształtowanie pojęć matematycznych- łączenie przyczyny ze skutkiem oraz ustalanie które zmiany są a które nie są odwracalne. Ustalanie czynności, które gwarantują osiągnięcie celu.
 1. Zapoznanie dzieci ze zjawiskami pogodowymi w świecie przyrody w związku z zimą. Poznawanie właściwości fizycznych śniegu i lodu.

Kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i ptaków.

 1. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Analiza i synteza słuchowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia czytania, ćwiczenia grafomotoryczne. Rozwijanie percepcji wzrokowo – słuchowej.
 1. Wzmacnianie więzów w rodzinie – świętujemy Dzień babci i dziadka. Przygotowanie programu artystycznego oraz upominków. Zaproszenie gości do przedszkola.
 1. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 1. Wychowanie przez sztukę: tworzenie prac plastycznych, śpiew, taniec.

 

Piosenka   „Pada śnieżek””                                                                      Wiersz „Kocham babcię i dziadka”  B. Forma

 

Piosenka „Pada śnieżek”
I  Pada śnieżek, pada śnieżek,
już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki,
i śniegowe rękawiczki.
Pada śnieżek, pada śnieżek,
już ze śniegu mam kołnierzyk
i guziki, i rękawy
oraz lewy but i prawy.
Refren
Pada śnieżek jak szalony
z lewej strony, z prawej strony,
raz za nami, raz przed nami,
zasypuje nas płatkami!
II   Pada śnieżek, pada śnieżek,
już ze śniegu mam kołnierzyk,
białe uszy i policzki,
i śniegowe rękawiczki.
Pada śnieżek, pada śnieżek
na szalika żółty brzeżek
i na czapkę moją pada,
bardzo mi to odpowiada!
Refren
Pada śnieżek… jw.
III  A jak padać nie przestanie,
zobaczycie, co się stanie
będzie kino nie z tej ziemi!
Nos w marchewkę mi się zmieni

Moja babcia

B.Forma

 

Jestem sobie wnuczka mała,
moja babcia jest wspaniała.
Zna tuziny pięknych bajek,
których słucha się wspaniale.

Gry, zabawy, wyliczanki
różne wiersze, zgadywanki.
Umie z klocków stawiać wieże,
dobrze gra na komputerze.

Zawsze zgrabnie piłkę łapie,
aż się na nią gapią gapie.
Zimą bierze mnie na narty.
Kocham babcię to nie żarty!

 

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC LISTOPAD

 • Uświadamianie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zjawiskami atmosferycznymi: ubierania się zgodnie z porą roku i panującą pogodą.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności – hartowanie organizmu.
 • Ukazywanie cech typowych dla późnej jesieni: szaruga jesienna, słota, silny wiatr, chłód.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poprzez wyrabianie pozytywnego stosunku do świata roślin i zwierząt: wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształtowanie mowy dzieci i poprawności wymowy, wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zdań, swobodnego wypowiadanie się i logicznego wysławiania.
 • Kształtowanie umiejętności wskazywania kierunków w orientacji: lewa i prawa strona.
 • Wzbudzanie zainteresowań literaturą dziecięcą – wspólne tworzenie kącika książek, sukcesywne, codzienne słuchanie wybranych opowiadań, bajek i baśni, reklamowanie swoich ulubionych książek.

 

Pan Listopad 

Pan listopad gra na basie

dylu, dylu, bum

Na jesiennym graniu zna się

trawką dotknął strun

 

Ref. Wesoło gra muzyka,

pada deszcz

Świerszcz za kominem cyka

tańcz gdy chcesz.

 

Pan listopad gra na bębnie

Bara, bara, bam

Z deszczem puka równo, pięknie

Koncert daje nam.

 

Ref. Wesoło…..

Pan listopad gra na flecie

Fiju, fiju, fiu

Zliści złotych ma berecik

A kubraczek z nut.

Ref. Wesoło….

 

MAZUREK DĄBROWSKIEGO

 

 1. Jeszcze Polska nie zginęła,
  Kiedy my żyjemy,
  Co nam obca przemoc wzięła,
  Szablą odbierzemy.

 

Ref: Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

„OJCZYZNA” W. Domeradzki

 

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej…
Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy…
I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE na miesiąc październik

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci. Porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi. Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie oraz rozwijanie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.
 1. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych w trakcie zabaw w sali i na podwórku, na spacerach i wycieczkach. Przestrzeganie ustalonych zasad.
 1. Zaznajamianie dzieci ze zmianami w świecie przyrody, poznanie charakterystycznych cech jesieni.
 1. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 1. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie – realizacja tematów: zabawy z tatą; mama i ja
 1. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Analiza i synteza słuchowa wyrazów o prostej budowie fonetycznej, ćwiczenia grafomotoryczne. Rozwijanie percepcji wzrokowo – słuchowej.
 1. Wychowanie przez sztukę: tworzenie prac plastycznych, śpiew, taniec.

Piosenka   „Ogórek”                                                                                     Wiersz „Moja rodzina”

MOJA RODZINA

 

Moja mama jest kochana.

Tata śmieje się od rana.

Moja mała siostra Ola

Chodzi zemną do przedszkola.

Brat Mateusz to kawaler,

który w piłkę gra wspaniale.

Jest i świnka, Pepa mała

Przyjaciółka doskonała,

Którą kocha każdy z nas

do zabawy jest w sam raz.

Oto jest rodzinka cała

doskonała i wspaniała.

A ja jestem mała Ania,

która wszystko to spisała.

 

Ogórek

Wesoło jesienią w ogródku na grządce,
Tu ruda marchewka tam strączek,
Tu dynia jak słońce, tam główka sałaty,
A w kącie ogórek wąsaty.

Ref.:
Ogórek, ogórek, ogórek,
Zielony ma garniturek,
I czapkę i sandały,
Zielony, zielony jest cały.

Czasami jesienią na grządkę w ogrodzie,
Deszczowa pogoda przychodzi,
Parasol ma w ręku, konewkę ma z chmur,
I deszczem podlewa ogórki.

 

ZAMIERZENIA NA WRZESIEŃ

 • Rozumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • Ustalenie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw (w sali i w ogrodzie przedszkolnym)
 • Utrwalenie poznanych regionów Polski, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (kąpiel w dozwolonych miejscach, wycieczki górskie, wędrówki leśne).
 • Utrwalenie budowy ciała człowieka oraz zmysłów jakimi się posługujemy.
 • Utrwalenie zasad ruchu drogowego dla pieszych, z uwzględnieniem sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na drodze.

 

DOMOWE PRZEDSZKOLE

Gdzie jest słońce kiedy śpi

czy wilk zawsze bywa zły.

Dokąd tupta nocą jeż

możesz wiedzieć jeśli chcesz.

Domowe przedszkole wszystkie dzieci kocha.

I chce byśmy także kochali je trochę.

Domowe przedszkole czy słońce czy deszcz.

Przyjść może do ciebie jeśli tylko chcesz.

Przyjść może do ciebie jeśli tylko chcesz

„Uliczne sygnały”
Jezdnia nie jest do spacerów,
do zabawy także nie,
ciężarówki, 100 rowerów
i tramwaje spieszą się.

Uliczne sygnały zna duży i mały,
uliczne sygnały trzeba dobrze znać.
Gdy światło zielone na drugą idź stronę,
lecz kiedy jest czerwone wtedy musisz stać.

Nie bądź gapą, nie bądź gapą,
gapa może skończyć źle!
Popatrz w lewo potem w prawo,
jezdnia wolna? Śmiało przejdź!