ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE : LISTOPAD

Temat kompleksowy Rodzaj aktywności Zamierzenia ogólne Obszar Podstawy Programowej
„Jesienna pogoda”

06-17.11.2017

Mowa i myślenie

 

Wzbogacenie słownika dzieci przez wykorzystywanie odpowiedniej literatury IV.2, IV.5
Aktywność plastyczna Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni podczas prac plastycznych i konstrukcji wg własnego pomysłu; wrażliwości plastycznej IV.1, IV.8
Aktywność przyrodnicza Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą

Poznawanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, przestrzegania ich

IV.9, IV.18

I.1, IV.9

Dziecięca Matematyka Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka w toku rozgrywania i konstruowania gier planszowych I.6, IV.15
Aktywność muzyczna

 

Rozwijanie zainteresowań muzycznych poprzez zabawy taneczne, śpiewnie piosenek z repertuaru dziecięcego, tworzenie muzyki przy użyciu instrumentów, jak i przedmiotów codziennego użytku IV. 7
Aktywność ruchowa Rozwijanie umiejętności ruchowych w toku zabaw i ćwiczeń z elementem czworakowania I.5
„Przedszkolak badaczem”

20.11- 01.12

Mowa i myślenie

 

Wielozmysłowe poznawanie otoczenia w toku prowadzenia obserwacji i doświadczeń, wypowiadanie się na temat otaczającego świata IV.2, IV.5
Aktywność plastyczna Wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami IV.1, IV.8
Aktywność przyrodnicza Nabywanie umiejętności obserwowania zjawisk przyrodniczych, wyciągania i formułowania wniosków. IV.18
Dziecięca Matematyka Rytmy: wychwytywanie regularności i korzystanie z nich w różnych sytuacjach. IV. 15
Aktywność muzyczna Rozwijanie twórczości muzycznej- wyrażanie muzyki ruchem, uczestniczenie w zabawach ruchowych IV. 7
Aktywność ruchowa Zabawy ruchowe z elementem równowagi. nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka I.5

 

 

 
 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

PAŹDZIERNIK

  1. Zapoznanie z wyglądem, budową, smakiem i zapachem oraz sposobami wykorzystania warzyw i owoców.
  2. Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewnianie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer.
  3. Budowanie wypowiedzi na temat rodzin dzieci.
  4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się klejem, pędzlem, kredką, nauka posługiwania się nożyczkami.
  5. Wdrażanie do samodzielności w różnych sytuacjach pobytu w przedszkolu.
  6. Wdrażanie do kulturalnego zwracania się do innych i używania zwrotów grzecznościowych. Wskazywanie wartościowych społecznie zachowań : życzliwości, kultury, udzielania pomocy.

 

Dziecięca matematyka:

  1. Kształtowanie świadomości własnego „Ja” oraz orientacji przestrzennej.

 

Wiersz „Co lubimy?”                                                                                                                    

Lubimy jabłuszka i gruszki

Na śliwki jesteśmy

wielkie łakomczuszki.

Marchewkę chrupiemy

jak małe zajączki,

pomidorki też zjadamy,

gdy nam wpadną w rączki.

 

 

„Jamniczek”– piosenka

1.Popatrzcie na jamniczka

wyturlał się z koszyczka,

zaczaił się na babcię

i porwał babci kapcie.

Ref. A jak spał, a jak spał

taką grzeczną minę miał / bis

2.Poszarpał chustkę w róże

i zrobił dwie kałuże,

a moją nową lalkę

zaciągnął pod wersalkę.

Ref. A jak spał…

  1. A teraz gdzieś ucieka

i szczeka, szczeka, szczeka,

łapiemy więc jamniczka,

niech wraca do koszyczka.

Ref. A jak spał..