.

                                                       TEMAT KOMPLEKSOWY:  DZIECI  ŚWIATA

4 – 8.06.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. Budzenie szacunku dla siebie oraz innych bez względu na narodowość i kolor skóry. II.1, II.2 , III.6
Poszerzanie wiadomości na temat praw dziecka, uświadomienie konieczności przestrzegania praw przez dorosłych. III.6
Dalsze wdrażanie do nauki czytania poprzez zabawę: rozpoznawanie liter, globalne odczytywanie wyrazów. Zabawy i ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny. IV.2, IV.4
 Intuicje geometryczne   –kształtowanie pojęc geometrycznych. IV.15
Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I.5, IV.15
Rozwijanie wyobraźni muzycznej i słuchowej –  eksperymentowanie ruchem i głosem, wspólne muzykowanie.  IV.7
Rozwijanie kreatywności poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych. IV.8

 

POŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

 

 1. Cały świat się do nas śmieje

W złotym słońcu złoty świat

Jutro szkoła nas powita

No i nasze siedem lat

Ref.

Pożegnamy przedszkole

Pokłonimy się w szkole

Nową drogą pójdziemy odważnie

Rozkołyszą się drzewa

Kos radośnie zaśpiewa

Bo nie starszak już idzie lecz uczeń

 1. Elementarz szybko zdradzi

Tajemniczych liter ciąg

Plastelina nie przeczuwa

Co się zrodzi z naszych rąk

Ref.

Pożegnamy przedszkole…itd.

 1. Nim z kosmosu zobaczymy

Starej Ziemi barwny świat

Odkryjemy jak Kopernik

Wielką magię zwykłych cyfr

Ref.

Pożegnamy przedszkole…it

 

NA WAKACJE RUSZAĆ CZAS

 

Za dni kilka –o tej porze

będę witać polskie morze.

Bo najbardziej mi się marzy

żeby bawić się na plaży.

 

A ja chciałbym dotknąć chmury

i dlatego jadę w góry.

Razem z mamą, razem z tatą

w górach lubię spędzać lato.

 

Ja na morze nie mam czasu.

Wolę jechać het- do lasu.

I tam z dziadkiem zbierać grzyby

albo w rzece łowić ryby.

 

Dla mnie to najlepsza pora

żeby wskoczyć do jeziora.

Nie chcę w upał chodzić w góry.

Wolę jechać na Mazury.

 

Morze, góry, las i rzeka;

Wszystko to już na nas czeka.

Bo zaczęło się już lato

Jedźmy mamo, jedźmy tato.

 

Maj
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 „ SZTUKA ”
21-26.05.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1.   IV.15, 17
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  –odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                                                             

I.5, IV.3
3. Rozbudzanie zainteresowań plastycznych, zauważanie różnic  między malarstwem, rzeźbą i fotografią artystyczną
 oglądanie  wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby i fotografii artystycznej, estetyczne wykonywanie prac plastycznych – wykonanie rzeźby,
I.9, II.8,III.5,6

IV.1.2.7,19.

4.   Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych, instrumentacja piosenki: „Na wiejskim podwórku”  na kołatkach

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych. Rozwijanie pamięci.

IV.1.7
5.  Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich −czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat . Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach i w  zespole. I.6..9, III.5,9,

 IV.4.5,18

7.   I.6,7. II.1,7,9,10,11,

IV.1,2,3,5,7,9,

16,18,19.

 

 

Kwiecień
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 „ JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM”
  23-04.05.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby. IV.15
2.   Dalsze rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu, uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, rozładowywanie napięć poprzez  uczestnictwo  w zabawach  na świeżym powietrzu.                                                                                       

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez  zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych  związanych z  tematyką : „Polska” I.9, II.,9,10,III.2,5,6

IV.1.2.7,9,10,19.

4.   Wzbudzenie zainteresowania folklorem przez poznawanie wytworów sztuki i muzyki ludowej .Rozwijanie wrażliwości muzycznej oraz umiejętności muzyczno-ruchowych z wykorzystaniem zabaw .  III.6,IV.1.7,10
5. Poznawanie wybranych legend polskich, wskazywanie elementów fikcyjnych w legendach. Zapoznanie z wybranymi miastami w Polsce, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich Doskonalenie umiejętności formułowania precyzyjnych i bardziej uszczegółowionych wypowiedzi oraz wzbogacanie słownictwa. I.6..9, III.2,6,5,9,

 IV.4.5,9,10,18

7. Rozbudzanie świadomości narodowej oraz dostrzeganie piękna i bogactwa regionów Polski.. Kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski. I.6,7. II.1,7,9,10,11,III.2,6

IV.1,2,3,5,7,9,10

16,18,19.

 

 

 

 

SYMBOLE  NARODOWE

CHOCIAŻ DOPIERO JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
DOBRZE JUŻ WIEM, ŻE JESTEM POLAKIEM
I WIEM, ŻE KOLORY BIAŁO – CZERWONE
TO NASZE BARWY NARODOWE

ZNAM DOBRZE SŁOWA HYMNU POLSKIEGO
I WIEM, ŻE TO JEST MAZUREK DĄBROWSKIEGO
GODŁO TO BIAŁY ORZEŁ Z KORONĄ
OTOCZONY DOOKOŁA OBWÓDKĄ CZERWONĄ

FLAGA TEŻ JEST BIAŁO – CZERWONA
GDY SĄ ŚWIĘTA, POWIEWA WYWIESZONA
I WSZYSTKO TO WIEM, CHOĆ JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM
BO PRZECIEŻ JESTEM PATRIOTĄ – POLAKIEM!

 

Autor: Agata Dziechciarczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jesteśmy Polką i Polakiem”

 

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem..

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem….

4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem….
 

Kwiecień
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 „ NA WSI ”
03-13.04.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby. IV.15, 17
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  nt. „Kury i kurczątka ”–odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                   

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez  zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych związanych z  tematyką : „Na wsi” Zabawy z orgiami. I.9, II.8,III.5,6

IV.1.2.7,19.

4.   Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych, instrumentacja piosenki: „Na wiejskim podwórku”  na kołatkach

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych. Rozwijanie pamięci.

IV.1.7
5.  Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich −czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat . Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach i w  zespole. I.6..9, III.5,9,

 IV.4.5,18

7. Zapoznanie z życiem na wsi. Wskazywanie nazw zwierząt wiejskich żyjących w gospodarstwie . Nazywanie pomieszczeń gospodarczych ( stajnia, obora, kurnik, stodoła..) Bliższe poznanie czynności jakie wykonują ludzie w gospodarstwie (dojenie krów, karmienie świń, koni, kur, gęsi i kaczek, zbieranie jaj , wyrób produktów otrzymywanych dzięki hodowli  zwierząt gospodarskich: sery, wędliny, masło pierze itp.) I.6,7. II.1,7,9,10,11,

IV.1,2,3,5,7,9,

16,18,19.

.

Kwiecień
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 „ DBAMY O ZIEMIĘ”
  16-20.04.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Ustawianie po kolei, numerowanie. Przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby. IV.15
2.   Dalsze rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Dotlenienie organizmu -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu, rozładowywanie napięć poprzez naturalne uczestnictwo  w zabawach  na świeżym powietrzu.                                                                                                    

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez  zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych  związanych z  tematyką : „Dbałości o Ziemię” I.9, II.8,9,10,III.5,6

IV.1.2.7,19.

4.   Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych, instrumentacja piosenki: „Ochroń Ziemię”

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych. Rozwijanie pamięci.

IV.1.7
5. Wpajanie zasad poszanowania środowiska naturalnego Dalsze  rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich −czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat .  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach i w  zespole wg koncepcji daltońskiej. Udział w Quizie „Wiedzy o segregacji śmieci i ochronie środowiska”. I.6..9, III.5,9,

 IV.4.5,18

7. Utrwalanie   sposobów segregowania śmieci- utrwalanie  słowa recykling i wyszukiwanie na produktach codziennego użytku  znaczka informującego o możliwości recyklingu danego produktu. Promowanie dbałości o ziemię. Prace praktyczno-użytkowe –sprzątamy plac zabaw, uczestniczymy w „Akcji Sprzątania Świata”. I.6,7. II.1,7,9,10,11,

IV.1,2,3,5,7,9,

16,18,19.

 

 

ŻYCZENIA DLA ZIEMI
autor: Agata Dziechciarczyk

 Życzymy ci Ziemio miła
abyś zawsze czysta była

By zwierzęta i rośliny
zawsze czystą wodę piły

No i żeby chcieli ludzie
żyć w czystości, a nie w brudzie

By twój oddech bił świeżością
a w twym sercu uśmiech gościł
„Ochroń Ziemię”

( Sł. I muz. K. Gowik)

 Mieszkamy na wielkiej kuli.

Ta kula to nasza Ziemia.

Dorośli ciągle na tej Ziemi

chcą wszystko zmieniać.

Wycinają drzewa,

śmiecą na leśnej łące,

czarny dym z kominów leci

i zasłania słońce.

Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.

Ty i ja – jest tu dzieci wiele.

Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

Gdy wszystkie na świecie dzieci

zadbają o piękno Ziemi,

to wszystko skończy się szczęśliwie,

nic się nie zmieni.

W ogromnym kosmosie

Ziemia się nie zgubi,

gdy ją każdy mały człowiek

nauczy się lubić.

Ref.: Ochroń Ziemię…

 

 

Marzec
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 „ Już Wielkanoc”
26-30.03.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania.  Liczenie z zakresie możliwości umysłowych sześciolatków. IV.15, 17
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  nt. „Kury i kurczątka ”–odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                   

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych związanych z  tematyką wielkanocną. I.9, II.8,III.5,6

IV.1.2.7,19.

4.   Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych −próby dostrzegania symetrii wokół siebie

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych  rytmicznych o tematyce wielkanocnej.

IV.1.7
5.  Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich −czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat . Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w parach i w  zespole. I.6..9, III.5,9,

 IV.4.5,18

7. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Wielkanocą. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy. Zabawy badawcze z jajkiem –wyciąganie wniosków. I.6,7. II.1,7,9,10,11,

IV.1,2,3,5,7,9,

16,18,19.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIELKANOC  26 – 30.03.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni, łazience i przy stole. Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.

Udział dzieci w spotkaniu rodzinnym pod hasłem „Stroik wielkanocny”. Wywołanie radosnego nastroju oczekiwania na Święta Wielkanocne.

 

I.2,3

III. 1,2, 5,6,8,9

2. Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, związanych z Wielkanocą, zdobywanie wiedzy na temat Świąt Wielkanocnych – zapoznanie z ich symbolami: pisanka, baranek, babka wielkanocna, święconka oraz poznanie tradycji wielkanocnej – śmingus – dyngus. Rozwijanie myślenia logicznego np. poprzez wskazywanie niepasujących elementów, rozwiązywanie. Globalne czytanie wyrazów, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie umiejętności słuchania tekstów literackich. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole. I.7,8,9

IV. 2,4,5

3. Systematyczna obserwacja pogody, temperatury powietrza oraz jej wpływ na ludzi, rośliny i zwierzęta. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników. IV. 16, 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką, dbanie o estetyczne wykonywanie prac – poznanie sposobów ozdabiania jaj. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Liczenie w zakresie możliwości umysłowych pięciolatków. IV. 15

 

Co to za wielkanoc?

Wanda Chotomska

 

Cztery kurczaki – małe pisklaki
w koszyczku mają dom.
Jutro Wielkanoc – powiedz nam, mamo,
Co to jest? Co? Co? Co?
Wielkanoc, Wielkanoc,
świat z zimy się obudził,
te święta to pamiątka,
że Chrystus zbawił ludzi.
To radość w wielu domach
na wielu kontynentach,
Wielkanoc, me kurczątka,
to bardzo piękne święta.
Z cukru baranek, kilka pisanek,
pieczywo, sól i pieprz,
mama szykuje mały koszyczek,
dzieci go będą nieść.
Wielkanoc, Wielkanoc,
świat z zimy się obudził,
te święta to pamiątka,
że Chrystus zbawił ludzi.
To radość w wielu domach
na wielu kontynentach,
Wielkanoc, me kurczątka,
to bardzo piękne święta.

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali 
Wielkanocni goście czasu nie tracili 
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

 

 

 

 

 

 

 

„Zimowe życzenia dla Babci i Dziadka”

 

A dziś gdy babcia z dziadkiem święto swoje mają
To wszystkie wnuki życzenia im składają
By przez lat wiele, w szczęściu nam żyli,                                                                          By zawsze zdrowiem dobrym się cieszyli

I  aby zawsze po wszystkie czasy
Nie brakowało Im nigdy kasy,

Bo choć pieniądze nie są najważniejsze,
To przecież życie z nimi jest łatwiejsze
A zwłaszcza wtedy się przydają,                                                                               Gdy je dziadkowie na wnuki wydają

 

„NO, A GDYBY ICH NIE BYŁO..”
I. Babci i dziadka przyznać to trzeba,
Każdemu w życiu potrzeba.
Znana ta para przez wszystkie
dzieci jest szanowana.

Ref.: No, a gdyby ich nie było
Dzieciom trudno by się żyło.
Kto by bajki opowiadał,
Kto, by mądre rady dawał

 1. Babcia i dziadek wciąż o nas dbają
  Tak jak rodzice bardzo kochają,
  Dają nam w życiu tyle radości
  Nigdy nie szczędzą dla nas czułości.

Ref.: No, a gdyby ich nie było…………….

 

 

Marzec
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„Nadchodzi wiosna”
12-16.03.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1.   IV.15, 17
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  nt. „Idzie wiosna ”–odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                   

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych związanych z wiosenną tematyką. I.9, II.10,III.5,

IV.1.2.8,19.20

4.   Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych −próby dostrzegania symetrii wokół siebie

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych  rytmicznych o wiosennej tematyce.

IV.1.7
5.  Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich −czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat . Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. I.6..9, III.5,9,

 IV.4.5,18

7.  Obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy)

– Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach.

I.6,8. II.6,10,11,

IV.1,2,6,9,

16,18,19.

 

 

Marzec
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„Już wiosna”
19-23.03.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1.   IV.15, 17
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  nt. „Idzie wiosna ”–odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                   

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych związanych z wiosenną tematyką. I.9, II.10,III.5,

IV.1.2.8,19.20

4.   Rozwijanie umiejętno­ści wokalnych −próby dostrzegania symetrii wokół siebie

Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych  rytmicznych o wiosennej tematyce.

IV.1.7
5.  Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich −czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat . Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. I.6..9, III.5,9,

 IV.4.5,18

7.  Obserwowanie zmian za­chodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wio­sną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebi­śniegi, krokusy)

– Poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, poja­wienie się pąków na drze­wach, krzewach.

I.6,8. II.6,10,11,

IV.1,2,6,9,

16,18,19.

Prace gospodarcze –sadzenie roślin w kąciku przyrody- prowadzenie obserwacji wzrostu swojej  rośliny –prowadzenie dzienniczka obserwacji w kąciku tropiciela.

 

 

„ Marcowa Pogoda

Autor: Bożena Forma

 

 

Ja jestem marzec, ja wam pokażę,
jak dobrze mieszać pogodę w garze.
Zanim na dobre wiosna przybędzie
ja ślady zimy zostawię wszędzie.


Zmarzną wam nosy i zmarzną uszy
i jeszcze trochę śnieżek poprószy.
I chociaż słońce mocniej przygrzeje
to jeszcze chłodnym wiatrem powieje
„ WOŁANIE WIOSNY” – sł., muz. K.Gowik 1. Dzisiaj w drodze do przedszkola

już zielone były pola,

a bociany klekotały,

bo na łąkę przyleciały.

 

Ref.  Zielona wiosenka nas woła,

zielona  panienka wesoła.

W oczy świeci nam

złotym słońcem

i rozrzuca kwiaty pachnące.

 

2. Na gałęziach pierwsze pąki,

a na pąkach pierwsze bąki.

Żabki skaczą, a skowronek

śpiewa jak srebrzysty dzwonek.

 

Ref.  Zielona wiosenka nas woła,

zielona  panienka wesoła.

 

3. Na spacerze zobaczymy,

czy już nigdzie nie ma zimy.

Teraz wiosna rządzić będzie,

z czego bardzo się cieszymy!

 

 

 

luty
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

Do sklepów wyruszamy, gdy zakupy zrobić mamy
26-02.03.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Rozumienie  przydatności liczenia (zakupy) Kształtowanie praktycznego rozumienia związków zachodzących między dodawaniem i odejmowaniem podczas posługiwania się modelami monet i banknotów o niskich nominałach. IV.15, 17
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  nt. „Idziemy na zakupy ”–odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach, wycieczkach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                   

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych związanych z tematyką. I.9, II.10,III.5,

IV.1.2.8,19.20

4.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych  rytmicznych

 

IV.1.7
5.  Wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z branżami sklepów.  Samodzielne odczytywanie napisów związanych z ta tematyką. Rozwijanie u dzieci dłuższych wypowiedzi na dany temat . Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych. Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole. I.7.8.9, III.5,8,

 IV.4.5,11

7.    Wzbogacanie doświadczeń dzieci poprzez udział w wycieczce do sklepu „Warzywniak”. Odpowiednie zachowanie się w miejscu  publicznym – dokonywanie zakupów, samodzielne posługiwanie się monetami i banknotami o niskich nominałach. Nabywanie wiadomości nt. tego do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym. I.6,8. II.10, 11,

IV.11,16,17,18,20

 

 

luty
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„Prehistoryczne Dinozaury”
19-23.02.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

1. Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka. IV.15
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej poprzez udział dzieci  w zabawach ruchowych  nt. „Spacer przez jurajską dżunglę”–odtwarzanie ruchem proponowanych czynności.

 Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu                                                            

I.5, IV.3
3. Rozwijanie wyobraźni i fantazji poprzez zabawy twórcze -wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych związanych z tematyką. I.9, II.10,III.5,

IV.1.2.8,19.20

4.  Rozwijanie wrażliwości słuchowej poprzez udział w zabawach: ruchowych, muzycznych  rytmicznych z instrumentami perkusyjnymi „Prehistoryczna Przechadzka”.

 

IV.1.7
5.  Rozwijanie mowy i logicznego myślenia. Zapoznanie dzieci z hipotezami wyginięcia dinozaurów, utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości na temat prehistorycznych dinozaurów. Rozwiązywanie zagadek, słuchanie wierszy i opowiadań o tej tematyce.

 

I.7.8.9, III.5,8,

 IV.4.5,11

7.   Rozbudzanie zainteresowań dzieci i wzbogacenie ich wiadomości z zakresu paleontologii . Zabawy badawcze: „ Szkielety i skamieliny”. I.6,8. II.10, 11,IV.11,16.18,20

 

 

luty
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„MAŁYCH WIELKIE KUCHARZENIE”
05-09.02.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 

1.

 

 Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.

IV.15
2.  Rozwijanie i nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dzieci, ćwiczenia  równoważne „Kelner z tacą”.  Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu I.5, IV.3
3. Rozwijanie inwencji twórczej w toku wykonywania różnorodnych prac praktycznych w kuchni-np. pieczenie

Przygotowywanie własnoręcznie  pizzerek itp. Nazywanie przyborów i  sprzętów kuchennych. Zachowanie higieny  i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych.

 

I.9, III,5.IV.16.20
4. Rozwijanie umiejętności wokalnych, percepcji słuchowej  poczucia rytmu, podczas zabawy muzycznej „Kuchareczki”.

 

 

IV.1.7
5.  Rozwijanie mowy i logicznego myślenia, poznawanie atrybutów związanych z zawodem kucharza. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

 

I.7.8.9, III.5,8,

 IV.4.5,11

7.  Dalsze kształtowanie umiejętności obserwowania zmian  pogody i wyglądu najbliższego otoczeniazachodzących  zimą.

 

 II.11,IV.18
 
   

 

 

STYCZEŃ
Lp.        TEMAT KOMPLEKSOWY: 

„RODZICE NASZYCH RODZICÓW”
29-02.02.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów – rozszerzanie zakresu liczenia, liczenie z dowolnego miejsca do przodu, do tyłu, ustalanie ile jest policzonych obiektów. IV.15
2.  Uczestniczenie w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku satysfakcję i radość – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dzieci.  Hartowanie organizmu -uczestniczenie w spacerach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu I.5, IV.3
3. Kształtowanie kreatywności artystycznej poprzez wykonywanie różnorodnych prac  plastyczno-technicznych . I.8, IV.8
4. Rozwijanie umiejętności wokalnych,  poczucia rytmu, podczas zabaw muzycznych przy poznanych przez dzieci piosenkach oraz na balu karnawałowym IV.1.7
5.  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, oraz formułowania dłuższych wypowiedzi na   temat swoich dziadków zapoznanie się z literą B, b. I.8.9, III.2,6,

 IV.5

7.  Dalsze kształtowanie umiejętności obserwowania zimowej przyrody.

 

 II.11,IV.18

 

„Sklep spożywczy” Cz. Janczarski

 

 

Ten sklep jest najważniejszy, bo tu jest najwięcej ludzi.
Sklep pachnie chlebem i kawą, a czasem migdałami.
Na kostkach masła wędrują czerwone, mleczne krowy,
A na okrągłych puszkach, ryby ruszają płetwami.
Szeleści w torebkach cukier i sypkie ziarenka ryżu.
W kompotach przegląda się słońce,
rozświetla różowe lusterka.
Wchodzę do sklepu z koszykiem, kupuję masło i kompot,
Topiony serek z koziołkiem i księżycowy rogalik.

 

 

 

 

Kaczka-dziwaczka
Jan Brzechwa

Nad rzeczką opodal krzaczka
Mieszkała kaczka-dziwaczka,
Lecz zamiast trzymać sie rzeczki
Robiła piesze wycieczki

Raz poszła więc do fryzjera:
„Poproszę o kilo sera!”
Tuż obok był apteka:
„Poproszę mleka pięć deka”.

Z apteki poszła do praczki
kupować pocztowe znaczki.
Gryzły się kaczki okropnie:
„A niech tę kaczkę gęś kopnie!”

Znosiła jaja na twardo
I miała czubek z kokardą,
A przy tym, na przekór kaczkom,
Czesała się wykałaczką.

Kupiła raz maczku paczkę,
By pisać list drobnym maczkiem.
Zjadając tasiemkę starą
Mówiła, że to makaron,
A gdy połknęła dwa złote,
Mówiła, że odda potem.

Martwiły się inne kaczki:
„Co będzie z takiej dziwaczki?”

Aż wreszcie znalazł się kupiec:
„Na obiad można ją upiec!”

Pan kucharz kaczkę starannie
Piekł, jak należy, w brytfannie,
Lecz zdębiał obiad podając,
Bo z kaczki zrobił się zając,
W dodatku cały w buraczkach.                                                                                           Taka to była dziwaczka!

 

 

 

 

GRUDZIEŃ

TEMAT KOMPLEKSOWY:  BAJKI I BASNIE
04- 08.12.2017
OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów – rozszerzanie zakresu liczenia, liczenie z dowolnego miejsca do przodu, do tyłu, ustalanie ile jest policzonych obiektów. IV.15
Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne nt. „W krainie bajek i baśni” – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dzieci. I.5, IV.3
Kształtowanie kreatywności artystycznej poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych- malowanie ilustracji do wybranej baśni. IV.8
Rozwijanie, poczucia rytmu, w toku  nauki piosenki i  tańca pt.  „ Czarownica” W. Chotomskiej IV.7
 „W świecie bajki i  baśni” -wzbudzanie zainteresowania światem literatury  na podstawie znanych  bajek, stopniowe wdrażanie                                                                   

             do nauki czytania i pisania. Budowanie płynnych wypowiedzi ze zdań złożonych.

IV.4, IV.2
                  „Gwiazdkowy prezent”- Mikołajki w przedszkolu. Utożsamianie się z postaciami z bajki. Przeżywanie i                 

                    wczuwanie się w sytuację bohaterów, aktywne uczestniczenie w ich przygodach, smutkach i radościach.

 

 II.1.4.6,  III.6,  IV.1

KOCHAJCIE CZAROWNICE

 -W. Chotomska

Zaczęło się od braci Grimm,
więc my to zawdzięczamy im,
że reputację mamy złą
i mówią o nas Bóg wie co.
„Zjedz tę kaszkę , bo jak nie
to cię czarownica zje!
Nie dłub w nosie, nie garb się,
bo cię czarownica zje!”

Zje, zje , zje! Zje , zje , zje !
Figa z makiem, z pasternakiem, wcale nie!

                Kochajcie czarownice, kochajcie  czarownice,                        
                    chociaż opinię mamy strasznie zaszarganą…

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE  : LISTOPAD
L.p.                                                                 TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIENNA POGODA  6-17.11.2017 OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rytm i rytmiczna organizacja czasu – wychwytywanie powtarzających się regularności i przekładanie ich z jednej sekwencji na inną. IV-12
2. Zabawy ruchowe – nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka. I-5
3. Wyrabianie nawyków zdrowotnych: np.- rozumienie  i stosowanie  zasad dbałości o własne  zdrowie, przestrzeganie ich. Uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby, dbałość o higienę osobistą. 

 

I-2,8
4.  Wzbudzanie zainteresowania literaturą-słuchanie wierszy, opowiadań, baśni  polskich i zagranicznych autorów. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się i zadawania pytań poprawnie pod względem gramatycznym na określony temat. Nabywanie umiejętności rozpoznawania  liter drukowanych i pisanych , którymi jest zainteresowane w skutek zabawy. IV-5,4
5. Rozwijanie zainteresowań plastycznych-  tworzenie różnorodnych  prac plastyczno-technicznych,  poznawanie nowych technik plastyczno-technicznych. IV-8
6. Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne -obserwowanie różnych zjawisk fizycznych , wyciąganie wniosków, 

Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

IV-18
7. Rozwijanie twórczości muzycznej- wyrażanie muzyki ruchem, uczestniczenie w zabawach ruchowych IV-7
   

 

 

 1. Koczanowska.

 

Miesiąc listopad nie jest brzydki
i smutny być nie musi wcale,
wystarczy mu się dobrze przyjrzeć
żeby zobaczyć wiele zalet.

Kiedy ostatnie liście spadną
i szare chmury skryją niebo
listopad jest jak baśń ciekawa,
ma w sobie coś tajemniczego.

Wiatr głośno śpiewa , mgły wirują
deszcz kropelkami w okno stuka
to jest melodia listopada
niezwykle piękna, chociaż smutna.

 

 

 

Taniec w deszczu

1.    Zimno, zimno już na dworze, pada deszcz.
Kwaśna mina nie pomoże, dobrze wiesz!
Lato odfrunęło razem z bocianami
Zostawiło stado szarych chmur.Ref. Gdy jesienny pada deszcz, jesień pod parasol bierz.
Po przygodę wyrusz z nią bardzo mokrą drogą,
Chociaż słońca trochę brak, rozśmieszymy cały  świat!
Taniec w deszczu z parasolem to nie żart!
Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!
Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap.
W kałużach kaloszami chlap, chlap, chlap!2. Deszcz zagląda w nasze okna, woła nas:
„Chodźcie do mnie trochę zmoknąć, czas w sam raz!
Zatańczymy razem pod parasolkami,
Ze mną nigdy nie znudzicie się!”3. Puka, stuka zimny deszczyk, żal go nam.
Kto pobiegnie za nim pierwszy: ty czy ja?
Trochę potańczymy w kurtkach i kaloszach Jesień z deszczem może nie być zła! 

Październik

 1. Jesienią w sadzie i w ogrodzie- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach: wyjaśnianie znaczenia słowa : Sad. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw: rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, po smaku, zapachu
 2. Uczymy się czytać- rozpoznawanie dla chętnych dzieci – liter drukowanych- małych i wielkich (O,o, A,a, E,e. M,m)
 3. Edukacja matematyczna  E. Gruszczyk- Kolczyńskiej- Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego
 4. Nasze rodziny- podawanie informacji jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują , podawanie powiązań między członkami rodziny (babcia to mama mojej mamy lub taty), -wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich- tworzenie wzajemnych relacji opartych na wzajemnym szacunku  akceptacji i miłości.
 5. Zwierzęta domowe- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmiania ich, wizyt u weterynarza, zapewnienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer, nazywanie młodych i dorosłych zwierząt.

 

Moja rodzina

 (sł. i muz. J .Kucharczyk)

 

 1. Kiedy rodzina jest w komplecie,

Jest tak radośnie , jest tak bezpiecznie.

Bo kto rodzinę fajną ma,

Ten jest szczęśliwy tak jak ja.(bis)

 

Ref: Tata nauczy, mama przytuli,

Jak brat i siostra nikt nie zrozumie.

Więc mów, co chcesz i myśl co chcesz,

Rodzina to wspaniała rzecz!

Więc mów, co chcesz i myśl co chcesz,

Rodzina to najważniejsza rzecz!

 

2.Rodzice bardzo mnie kochają.

Czasami skarcą, czasem pochwalą.

Ja o tym bardzo dobrze wiem-

Tak właśnie wychowują mnie

 

Ref: Tata nauczy, mama przytuli,

Jak brat i siostra nikt nie zrozumie……

 

„PANI JESIEŃ”

(fragment wiersza) Zofia Dąbrowska

 

Przeszedł sobie dawno

śliczny, złoty wrzesień…
Teraz nam październik
Dała pani jesień…

Słonko takie śpiące,
Coraz później wstaje,
Ptaszki odlatują,
hen, w dalekie kraje.

W cieniu, pod drzewami
Cicho śpią kasztany,
każdy błyszczy pięknie,
niby malowany.

Lecą liście z drzewa
różnokolorowe,
te są żółto-złote,
a tamte – brązowe.