MAJ

 • Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt – poznawanie znaczenia roli owadów w naszym życiu, wzbogacanie wiadomości na temat roślin i zwierząt zamieszkujących łąkę.
 • Wzbogacenie wiadomości na temat teatru jako miejsca sztuki i kultury.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia – porównywanie ilości zbiorów, ustalanie mniej, więcej, tyle samo. Pierwsze próby dodawania i odejmowania na palcach.
 • Wprowadzenie radosnego nastroju związanego z Dniem Mamy i Taty, zacieśnienie rodzinnych więzi.
 • Wprowadzenie radosnego nastroju w związku z obchodami Dnia Dziecka, utrwalenie wiadomości na temat Praw Dziecka.

 

KWIECIEŃ.

 • Zapoznanie z tradycjami Świąt Wielkanocnych, wprowadzenie radosnego nastroju związanego z ich nadejściem.
 • Kształtowanie mowy i poprawności wymowy, wyrabianie umiejętności poprawnego budowania zdań, swobodnego i logicznego wysławiania się.
 • Doskonalenie umiejętności respektowania określonych umów i zasad oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bez zbędnej frustracji.
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.
 • Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
 • Zapoznanie dzieci ze środkami masowego przekazu oraz ich rolą w życiu człowieka.
 • Dalsze kształtowanie umiejętności liczenia, wdrażanie do podstawowych działań matematycznych jak dodawanie i odejmowanie poprzez zabawę.

 

MARZEC 

 • Budzenie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym – dostrzeganie aktualnych zmian w świecie przyrody związanych z nadejściem nowej pory roku wiosny. Zapoznanie z jej charakterystycznymi cechami, wzbogacanie kącika przyrody.
 • Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt (poznawanie zwierząt wiejskich
  i egzotycznych).
 • Zapoznanie z poszczególnymi roślinami i zwierzętami występującymi na naszej planecie
  w czasach prehistorycznych. Poznanie bogactw naturalnych naszego kraju: sól, węgiel oraz miejsce ich wydobycia: kopalnia.
 • Dalsze wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów/obiektów wedle określonych kryteriów.
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, wdrażanie do podstawowych działań matematycznych jak dodawanie i odejmowanie poprzez zabawę.

 

LUTY

 • Wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych związanych z hartowaniem.Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształtowanie i doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas  zabaw zimowych na śniegu.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Bogacenie słownictwa związanego z czasem, poszerzenie wiadomości na temat

 

„Ulepimy bałwana”

Wielka radość dla dzieciarni
wziąć marchewkę ze spiżarni,
węgiel czarny, stary garnek mama da.
Będzie awantura przykra
bo dozorcy miotła znikła,
tylko dzieci dobrze wiedzą, kto ją ma.

Ref.: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,
czekaliśmy tu na niego cały rok.
Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana,
tak ulepić to potrafi mało kto.

Stoi bałwan osowiały,
w głowę gniecie garnek mały,
miotłę trzyma poczciwina, cały dzień.
Chciałby tak, jak wszystkie dzieci
bałwankowe kule lepić,
z kolegami na podwórzu bawić się.

Ref.: Ulepimy bałwana, śniegowego bałwana…

 

Wanda Chotomska

„Literki” 

Raz literki w abecadle chciały się zabawić
i kłóciły się zajadle,
jak by się ustawić.
A krzyczało: – Chcę być pierwsze!
ale B nie chciało,
C i D zgubiły wiersze,
E pod stół wleciało.
O toczyło się, toczyło, aż w kałamarz wpadło.
tak o miejsce się kłóciło całe abecadło.
Nagle słychać głosik Anki:
„Cicho mi w tej chwili!
Marsz literki do czytanki jak was ustawili.!”

 

GRUDZIEŃ

 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania poprzez analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.
 • Doskonalenie samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych – rozbieranie i ubieranie się, rozpinanie i zapinanie guzików, suwaków, wkładanie obuwia, zawiązywanie sznurowadeł.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, przybliżenie tych tradycji.
 • Zapoznanie ze zwyczajem składania i wysyłania świątecznych życzeń, utrwalenie znajomości własnego adresu
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć i wiedzy.
 • Zwrócenie uwagi/ obserwacja oznak charakterystycznych dla nowej pory roku-zimy.
 • Kształtowanie  postawy  dobroci i bezinteresowności na podstawie tradycji mikołajkowych: poznanie  historii o św. Mikołaju

 

„To niespodzianek czas” 

Czy spadnie śnieg
i czy znów odwiedzi mnie
ten ważny gość.
On wszystkim dzieciom chce
prezentów moc
tak wymarzonych dać
Czas nadszedł już
– Mikołaju, jestem tu!
Ref: To niespodzianek czas!
Renifer ciągnie sanie przez śnieg.
Mój list Mikołaj ma.
Marzenia dzisiaj spełnią się!
Już nos przy szybie marznie
i niecierpliwi się mały brat,
bo niespodzianki
kocha świat!
Uwielbiam czas
kiedy wszyscy blisko są
i gwiazdki blask
rozświetla mroźną noc.
Już dzwonki sań
i głośne ,,ho, ho, ho!”
usłyszeć chcę
– Mikołaju, wołam Cię!
Ref: To niespodzianek czas!
Renifer ciągnie sanie przez śnieg.
Mój list Mikołaj ma.
Marzenia dzisiaj spełnią się!
Już nos przy szybie marznie
i niecierpliwi się mały brat,
bo niespodzianki
kocha świat!
To niespodzianek czas!
Renifer ciągnie sanie przez śnieg.
Mój list Mikołaj ma.
Marzenia dzisiaj spełnią się!
Już nos przy szybie marznie
i niecierpliwi się mały brat,
bo niespodzianki
kocha świat!
Czy spadnie śnieg?
Czy znów odwiedzi mnie?

 

Czesław Janczarski

Choinka w przedszkolu

Kolorowe świeczki,
kolorowy łańcuch.
Wkoło choineczki
przedszkolacy tańczą.

Serduszko z piernika,
pozłacany orzech.
Ciepło jest w przedszkolu,
chociaż mróz na dworze.

Za oknami – wieczór,
Złota gwiazdka błyska.
Bawi się w przedszkolu,
dziś rodzinka bliska.

Dziadzio siwobrody
wędruje po dworze.
Niesie do przedszkola
podarunki w worze.

 

 

PAŹDZIERNIK

 

 • Dalsze rozwijanie orientacji przestrzennej dzieci. Pogłębianie świadomości własnego ciała.
 • Udział w grach zespołowych, konstruowanie prostych gier planszowych – wdrażanie dzieci do respektowania umów, a także do znoszenia porażek.
 • Doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10, z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
 • Zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabawy i atrakcyjnych zabawek – spokojne oczekiwanie na swoją kolej. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki – uważne obchodzenie się z nimi, korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, niezabieranie innym dzieciom, odkładanie na wyznaczone miejsce po skończonej zabawie.
 • Poznawanie i nazywanie wybranych warzyw, nazywanie przetworów przygotowanych na zimę.
 • Wzmacnianie więzów w rodzinie, podawanie najważniejszych informacji na temat swojej rodziny.
 • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią: zmiana koloru liści, ich usychanie i opadanie.

 

„Sałatka jarzynowa”

Gdy ogórek wesoło śmieje się,

a pomidor wciąż na mnie patrzy tak,

to do głowy przychodzi jedna myśl,

że sałatkę zrobić chcę.

Ref: Sałatka, sałatka jarzynowa,

bardzo smaczna, tak smaczna jest i zdrowa,

a jeśli kolego o tym nie wiesz,

to możesz kłopoty mieć.

I cebuli troszeczkę jeszcze dam,

choć zgryźliwie, zgryźliwie szczypie w nos.

No bo o tym chyba każdy wie,

że cebule zdrowe są.

Ref: Sałatka, sałatka jarzynowa…

Teraz wszystko wymieszam mocno tak,

trochę pieprzu i soli jeszcze dam.

I spróbować ją teraz szybko chcę,

bo wygląda pysznie tak.

Ref: Sałatka, sałatka jarzynowa…

 

„Gdzie jesteś, Jesieni” H. Zdzitowiecka

„Gdzie ty jesteś, jesieni?”

„Tu jestem.

W suchych liściach

lecących z szelestem,

w barwnych liściach,

czerwonych i złotych,

co na ziemię się kładą

pokotem.

Z dębu strząsam

dojrzałe żołędzie,

babim latem przystrajam gałęzie,

ptakom wskażę bezpieczne

dróg szlaki,

jeże do snu utulę

pod krzakiem.

Mgły wieczorem

nad wodą rozłożę

i przed zimą odejdę

za morze”.

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze

WRZESIEŃ

 

 1. 1.     Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie (kodeks grupowy).
 2. 2.     Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z drogi wokół przedszkola w trakcie spacerów. Dalsze  poznawanie zasad ruchu drogowego.
 3. 3.     Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat po  wysłuchaniu  utworów literackich wzbogacanie czynnego słownictwa.
 4. 4.     Rozwijanie wrażliwości na dbałość o środowisko, udział w akcji sprzątania świata.
 5. 5.     Rozwijanie sprawności manualnej dziecka w toku różnorodnych zajęć plastyczno-manualnych.
 6. 6.     Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych.

 

Dziecięca matematyka:

Orientacja przestrzenna

„SAMOCHODY”

1.Jadą samochody,

ulica za ulicą,

a każdy kierowca

tak kręci kierownicą.

Brum, brum, brum,

brum, brum, brum,

tak kręci kierownicą!

 

2.Teraz hamujemy

i chwilkę zaczekamy,

bo czerwone światło

na skrzyżowaniu mamy.

Stop, stop, stop!

Stop, stop, stop!

Na skrzyżowaniu  mamy.

 

3.O, już można jechać,

bo znowu jest zielone.

Wszystkie samochody

ruszają w swoją stronę.

Brum, brum, brum,

brum, brum, brum,

ruszają w swoją stronę.