mgr Renata Wers

Małgorzata Markowska

mgr Karolina Rymgayłło( j. angielski)

Krystyna Michalik (Religia)

Mgr Renata Wers( Rytmika)


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LISTOPAD
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 100 -LECIE NIEPODLEGŁOŚCI  5 – 16.11.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3

III.1-9

2. Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju. poznanie najważniejszych symboli narodowych, największych rzek, morza, gór Polski oraz większych miast Polski i ich charakterystycznych zabytków.

Globalne czytanie wyrazów, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności współdziałania w parach i zespole.

 

I.7,8,9

III.2,3,5

IV I.1,2,3,4,5,7,8

9,10,14.

3. ·        Poznanie mapy Polski i znaczenia kolorów na mapie, rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu)

 

III.2

IV.8,9,14,18, 19,

4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej  wykonanie pracy plastyczno –technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach poznanych przez dzieci. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Nauka hymnu Polskiego oraz układu tanecznego do Poloneza. I.5

IV. 1,7

7. Rozgrywanie i nauka konstruowania gier matematycznych.  Rozwijanie intuicji matematycznej. Doskonalenie ćwiczenia rachowania oraz zgodnego współdziałania z innymi dziećmi. Nauka godzenia się z przegraną. Przygotowanie do rozwiązywania działań matematycznych. III.5,6

IV. 15,17

 

 

POLSKIE SKARBY

 

Ma Polska trzy skarby

bezcenne, rzecz oczywista,

to hymn narodowy, godło

i sztandar – flaga ojczysta.

Biało – czerwona flaga

powiewa na polskim niebie,

z nią w ręku nasi przodkowie

walczyli o wolność dla ciebie.

A biały orzeł z godła

spogląda pełen powagi,

to symbol polskiego zwycięstwa,

wolności i odwagi.

Hymn narodowy z dumą

śpiewało polskie wojsko,

z radością się go uczymy

dla ciebie, kochana Polsko.

 

CO TO JEST NIEPODLEGŁOŚĆ?

 

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
na Polskę mieli chytre zakusy.
Niestety w końcu im się udało
i zagrabili Polskę całą.

Przez długie 123 lata
nie było nas na mapie świata.
I jak to czasem mówią dorośli
wtedy nie było niepodległości.

Ref. Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.

Zaraz po I wojnie światowej
powstały piękne mapy już nowe.
Tak właśnie nasza historia biegła
że Polska dzisiaj jest niepodległa.

Ref. Co to jest niepodległość…

Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze.

Ref. Co to jest niepodległość

 

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref:

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref:

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Ref:

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańskiu
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
Ref:

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK-LISTOPAD

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIENNA POGODA 29.10 – 2.11.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3,6,7,8

III.1-9

3. Poznanie graficznego zapisu litery T, określenie litery „t” w wyrazie. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową. I.9

III.9

IV. 2, 4, 5, 6,9

4. Określanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu ochłodzenie, częste opady, silny wiatr, krótkie dni, brak liści na drzewach. Omawianie zmiany odzieży na cieplejszą w związku z obniżającą się temperaturą powietrza. Poznanie właściwości wody na podstawie eksperymentów. Wzbogacenie wiedzy na temat kalendarza pogody. IV,9,18,19,
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Zdobywanie twórczych dyspozycji poprzez poznawanie różnych technik plastyczno – technicznych. I.6

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.5

IV. 7

9. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc , zapoznanie ze sposobem działania zegara, termometra.

 

IV.8,9,11,12,15,16, 19

 

 

Rano mgła świat przykrywa,
a w południe wiatr się zrywa.
Wieje wietrzyk wju, wju, wju,
aż brakuje wszystkim tchu.

Z drzew spadają złote liście
to już jesień oczywiście.
Lecą liście szu, szu, szu,
w całym świecie pełno dżdżu.

Chmury rozsiewają deszcze
z parasolką chodzą świerszcze.
Pada deszczyk kap, kap, kap,
smutny ten jesienny świat.

 

 „LISTOPADOWA PIOSENKA”

 

1.Płyną niebem ciemne chmury

wiatr w koninie śpiewa,
i ostatnie złote liście
opadają z drzewa.

 

Ref. Listopadowa piosenka,
jak w deszczu kropelka,
listopadowa piosenka,
kap, kapu, kap

 

 1. Już listopad wieje chłodem,
  kropi zimnym deszczem.
  W parku trzęsą się chochoły,
  jakby miały dreszcze.

 

Ref. Listopadowa piosenka…

 

 1. Pan listopad swój parasol
  mocno w ręku trzyma,
  i powiada, że niedługo
  przyjdzie do nas zima.

 

Ref. Listopadowa piosenka…

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK
TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIENIĄ W PARKU I LESIE 15 – 26.10.2018
OBSZAR
PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności podczas wykonywania czynności samoobsługowych,
nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie
bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy.
I.1,2,3
III.1-9
3. Poznanie graficznego zapisu litery „I”, określenie litery „i” w wyrazie. Rozwijanie kompetencji
językowych przez analizę i syntezę zdań. Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i
sylabową.
I.9
IV. 2, 4, 5, 6
4. Poznanie rodzajów lasu (liściaste i iglasty, mieszany), rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
żyjących w lesie, w parku oraz roślin i poznawanie nazw drzew liściastych i iglastych oraz ich
owoców.
I.1,2,3,4,7
III.2,3,5
IV.8,9,14,20
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych
oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie
do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
I. 5,8
7. Zdobywanie twórczych dyspozycji poprzez poznawanie różnych technik plastyczno –
technicznych.
I.6
IV.8
8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom.
Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu.
I.5
IV. 7
9. Doskonalenie umiejętności nazywania i rozpoznawania cyfry 3 oraz wykorzystania jej w
aspektach kardynalnym i porządkowym. Wychwytywanie powtarzających się sekwencji i
kontynuowanie ich, wdrażanie do przekładania rytmu z jednej sekwencji na drugą
III.9
IV. 8,12,15

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: PAŹDZIERNIK

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DARY JESIENI 01 – 12.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higieniczno – porządkowe. Dbanie o wspólne sprzęty i zabawki, zachowanie bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw, przestrzeganie kodeksu grupy. I.1,2,3

III.1-9

3. Poznanie graficznego zapisu litery „A”, określenie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. Doskonalenie umiejętności globalnego czytania. I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. Poznawanie darów jesieni. Poznanie różnych gatunków grzybów, rozumienie określeń: grzyby jadalne, grzyby trujące. Poznawanie darów jesieni. Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw rosnących w Polsce i krajach egzotycznych. Poznawanie sposobów spożywania owoców w różnej postaci: dżem, sok oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. żywieniowych. I.1,2,3,47

III.2,3,5

IV.8,9,14,20

6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.5

IV. 7

9. Porównywanie liczebności dwóch zbiorów, posługiwanie sie zwrotami: o jeden mniej, o jeden więcej, tworzenie zbiorów równolicznych, wskazywanie części wspólnej. Posługiwanie sie liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie możliwości dzieci.

 

III.9

IV. 8,12,15

 

IDZIE JESIEŃ

 

Idzie jesień, plony niesie,

jesień kolorowa.

Jabłka, gruszki, winogrona,

wszystko w koszu chowa.

 

Ref.:
Jesień – deszcz i słota –jesień,

złote liście – jesień,
dużo grzybów oczywiście.
Jesień – jarzębina – jesień,
głóg, kalina – jesień,
co nam przyniesie?

 

Idzie jesień, plony niesie,

jesień kolorowa.

Marchew, buraki ,ziemniaki

wszystko w koszu chowa.

Ref.:
Jesień – stos orzechów – jesień

to żołędzie – jesień,

kasztanów pełno wszędzie.
Jesień – odlot ptaków –  jesień.

Dookoła – jesień, jesień nas woła.

 

JESIENNY POCIĄG

Stoi pociąg na peronie –
żółte liście ma w wagonie
i kasztany, i żołędzie-
dokąd z nimi jechać będzie?

Rusza pociąg sapiąc głośno.
Już w przedziałach grzyby rosną,
a na półce, wśród bagaży,
leży sobie bukiet z jarzyn.

Pędzi pociąg lasem, polem
pod ogromnym parasolem.
Zamiast kół kalosze ma,
za oknami deszcz mu gra.

O, zatrzymał się na chwilę!
Ktoś w wagonie drzwi uchylił
potoczył w naszą stronę
jabłko duże i czerwone.

 

 


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DBAMY O SIEBIE I O ŚRODOWISKO 24 – 28.09.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie dzieci do samodzielności  podczas wykonywania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych, dbania o czystość osobistą oraz do utrzymywaniu ładu i porządku na sali. I.1,2,3

III.5,9

2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. II. 2,9

III. 1-9 

3. Poznanie graficznego zapisu litery „O”, określenie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej. Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań. I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. Poznanie i przypomnienie zasad codziennej higieny          osobistej, utrwaleni nawyków dbania   o higienę. Nabywanie pozytywnego stosunku do zabiegów higienicznych. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat. I.1,2,3,47

III.2,3,5

IV.8,14,20,21

5. ·        Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. IV.9,14,19
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6

IV.8

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. I.5

IV. 7

9. Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, poznanie graficznego zapisu liczby i cyfry 1, określenie lewej i prawej strony swojego ciała. III.9

IV. 8,12,14,15

 

„MOJA PLANETA”

 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi

Moja planeta nie ma ceny

Moja planeta jest rano niewyspana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

 

Moja planeta nie spadła tu z księżyca

Moja planeta to tajemnica

Moja planeta raz zimna raz przegrzana

Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

 

Ref.

SOS – to Ziemia woła ludzi

Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić

SOS – ratujmy siebie sami

SOS – do siebie wysyłamy

 

Moja planeta miłości się nie boi

Moja planeta broń rozbroi

Moja planeta zna dobre obyczaje

Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

Ref.

SOS – to Ziemia woła ludzi…

Tak to prawda

Ziemia była szczęśliwa

Ale teraz musi

Teraz musi być żywa

 

Ref. SOS – to Ziemia woła ludzi…

 

„SIO ZARAZKI!”

 

Sio zarazki z moich dłoni!
Zaraz mydło was przegoni.
Mycia rączek znam zalety
tuż po wyjściu z toalety.

Przed jedzeniem również sam
ręce wkładam wprost pod kran,
by obiadek smaczny był
i bym zawsze w zdrowiu żył.

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WITAMY PRZEDSZKOLE  03 – 14.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie z nowym otoczeniem, rozpoznawanie swojego  znaczka. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. I.1,2,3
2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. Adaptacja w nowym środowisku. II. 2,9

III. 1-9 

3. Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, wierszy,  baśni i rozmawianie o nich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzielenie się z nauczycielką i kolegami wrażeniami z wakacji. Zachęcenie do wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie mowy.  IV. 2, 4, 5, 6
4. Obserwowanie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym latem. IV. 18
5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. IV. 8
7. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7
8. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. IV. 14,15

 

WIERSZ

„Porządek w naszej sali”

autor B. Forma

Piękna nasza sala, bardzo o nią dbamy

i na swoje miejsca wszystko odkładamy.

 

Klocki do koszyka, kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie równo na krzesełkach.

 

Bo przedszkolak zawsze o porządek dba,

swoje obowiązki bardzo dobrze zna.

 

PIOSENKA

„Przedszkole”

Do przedszkola idzie chłopczyk i dziewczynka,

Na buzi każdego uśmiechnięta minka.

Jedno niesie misia, drugie niesie lalę,

I choć są bez mamy nie martwią się wcale.

 

Ref: La, la, la, la, la

Bo przedszkolak to jest zuch!

La, la, la, la, la,

I odwagę ma za dwóch!

 

A w naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,

Można skakać w górę, albo tańczyć w koło.

Kolorowe kredki barwy tęczy mają,

Magiczne rysunki radość dzieciom dają.

Ref:

Pani przedszkolanka wszystkie tuli dzieci,

Kiedy pada deszczyk, albo pada deszczyk.

Po długich spacerach pyszne są obiadki,

Wszyscy je zjadają, nawet te niejadki.

 Ref:

 

 „GDY ZAMIERZASZ PRZEJŚĆ ULICĘ”

 1. Chotomskiej

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
Mogą przez nią przejść przechodnie.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

„O PRZECHODZENIU NA ULICĘ”

 

Zanim ulicę przekroczysz,

otwórz szeroko swe oczy,
    bo to bardzo ważna jest rzecz

by się na baczności wciąż mieć.
   

Najpierw w lewo, w prawo potem,

jeszcze w lewo spójrz z powrotem,
    jeśli droga jest wolna już,

swe kroki pewnie skieruj w przód.

 1. Sprawa jest o tyle łatwa,

jeśli są na przejściu światła,
    one drogę pokazują,

czy przechodzić informują.
   

Gdy zielone sygnał dało,

wnet przed siebie ruszaj śmiało,
    lecz czerwone daje znać,

że nadal w miejscu musisz stać.

 

„ZNAM NUMERY ALARMOWE”

Znam już na pamięć numery alarmowe,
Gdy zajdzie potrzeba – w głowie są gotowe,
997 – tu policję się wzywa,
998 – staż pożarna przybywa,
999 – ważne życie i zdrowie,
Jedzie na sygnale szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
Lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTESMY BEZPIECZNI  17 – 21.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. I.1,2,3

III.5,9

2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. II. 2,9

III. 1-9 

3. Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, wierszy,  baśni i rozmawianie o nich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzielenie się z nauczycielką i kolegami wrażeniami z wakacji. Zachęcenie do wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie mowy.  I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. ·        Poznanie podstawowych znaków drogowych. Utrwalenie jaką role spełniają służby ratownicze.

·        Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi. Utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw.

I.5

III.2,5,8

IV.14,20,21

5. ·        Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. IV.9,14,19
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9

IV. 8,14

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7
9. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. III.9

IV. 14,15