mgr Renata Wers

Małgorzata Markowska

mgr Karolina Rymgayłło( j. angielski)

Krystyna Michalik (Religia)

Mgr Renata Wers( Rytmika)


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WITAMY PRZEDSZKOLE  03 – 14.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Zapoznanie z nowym otoczeniem, rozpoznawanie swojego  znaczka. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. I.1,2,3
2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. Adaptacja w nowym środowisku. II. 2,9

III. 1-9 

3. Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, wierszy,  baśni i rozmawianie o nich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzielenie się z nauczycielką i kolegami wrażeniami z wakacji. Zachęcenie do wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie mowy.  IV. 2, 4, 5, 6
4. Obserwowanie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym latem. IV. 18
5. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
6. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. IV. 8
7. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7
8. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. IV. 14,15

 

WIERSZ

„Porządek w naszej sali”

autor B. Forma

Piękna nasza sala, bardzo o nią dbamy

i na swoje miejsca wszystko odkładamy.

 

Klocki do koszyka, kredki są w pudełkach.

Siedzą lalki, misie równo na krzesełkach.

 

Bo przedszkolak zawsze o porządek dba,

swoje obowiązki bardzo dobrze zna.

 

PIOSENKA

„Przedszkole”

Do przedszkola idzie chłopczyk i dziewczynka,

Na buzi każdego uśmiechnięta minka.

Jedno niesie misia, drugie niesie lalę,

I choć są bez mamy nie martwią się wcale.

 

Ref: La, la, la, la, la

Bo przedszkolak to jest zuch!

La, la, la, la, la,

I odwagę ma za dwóch!

 

A w naszym przedszkolu zawsze jest wesoło,

Można skakać w górę, albo tańczyć w koło.

Kolorowe kredki barwy tęczy mają,

Magiczne rysunki radość dzieciom dają.

Ref:

Pani przedszkolanka wszystkie tuli dzieci,

Kiedy pada deszczyk, albo pada deszczyk.

Po długich spacerach pyszne są obiadki,

Wszyscy je zjadają, nawet te niejadki.

 Ref:

 

 

 

 

 

 

 

 „GDY ZAMIERZASZ PRZEJŚĆ ULICĘ”

  1. Chotomskiej

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
Mogą przez nią przejść przechodnie.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

„O PRZECHODZENIU NA ULICĘ”

 

Zanim ulicę przekroczysz,

otwórz szeroko swe oczy,
    bo to bardzo ważna jest rzecz

by się na baczności wciąż mieć.
   

Najpierw w lewo, w prawo potem,

jeszcze w lewo spójrz z powrotem,
    jeśli droga jest wolna już,

swe kroki pewnie skieruj w przód.

  1. Sprawa jest o tyle łatwa,

jeśli są na przejściu światła,
    one drogę pokazują,

czy przechodzić informują.
   

Gdy zielone sygnał dało,

wnet przed siebie ruszaj śmiało,
    lecz czerwone daje znać,

że nadal w miejscu musisz stać.

 

„ZNAM NUMERY ALARMOWE”

Znam już na pamięć numery alarmowe,
Gdy zajdzie potrzeba – w głowie są gotowe,
997 – tu policję się wzywa,
998 – staż pożarna przybywa,
999 – ważne życie i zdrowie,
Jedzie na sygnale szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
Lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: WRZESIEŃ

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTESMY BEZPIECZNI  17 – 21.10.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wyrabianie samodzielności w różnych sytuacjach życia przedszkolnego /szatnia, łazienka, jadalnia, zajęcia konstrukcyjne, plastyczne oraz zabawa w grupie. Kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim. I.1,2,3

III.5,9

2. Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie – stwarzanie ogólnej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy oraz opiekuńczości w stosunku do potrzebujących pomocy. Wdrażanie do przestrzegania zawartych umów społecznych. II. 2,9

III. 1-9 

3. Interesowanie się bajkami książkami, słuchanie opowiadań, wierszy,  baśni i rozmawianie o nich. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dzielenie się z nauczycielką i kolegami wrażeniami z wakacji. Zachęcenie do wypowiadania się na podany temat. Doskonalenie mowy.  I.9

IV. 2, 4, 5, 6

4. ·        Poznanie podstawowych znaków drogowych. Utrwalenie jaką role spełniają służby ratownicze.

·        Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi. Utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw.

I.5

III.2,5,8

IV.14,20,21

5. ·        Poznanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Orientowanie się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach. IV.9,14,19
6. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
7. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej. Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.6,7,9

IV. 8,14

8. Wdrażanie do udziału w zajęciach rytmiczno – ruchowych przy piosenkach znanych dzieciom. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 7
9. Kształtowanie umiejętności liczenia i przeliczania. Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. III.9

IV. 14,15