.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: CZERWIEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY:  WAKACJE 18.06 – 29.06.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne i innych  bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.2

III. 5,7,8,9

2. Omówienie bezpiecznego korzystania np. z kąpieli słonecznych, wodnych oraz zachowania się w lesie, w parku i wycieczce. Poznanie zasad bezpiecznego letniego wypoczynku  Uczenie ostrożności zachowania się w nieznanym lub mało znanym środowisku społecznym i przyrodniczym. Przestrzeganie zasady unikania zabaw w miejscach niedozwolonych. Poszerzenie zasobu słownictwa. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat. I.5, 7,8,9

IV. 1,2,3,4,5

3. Zachęcanie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych w czasie wypoczynku wakacyjnego. Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla lata. Ukazanie piękna i bogactwa polskiej przyrody w różnego typu krainach (morze, jeziora, góry, rzeki). Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu. IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I. 5,8
5. ·        Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·        Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne. IV. 1,7
7. Liczenie. Tu jest mniej, tu jest więcej, tu jest tyle samo. IV. 15

 

WESOŁE WAKACJE

 

Ruszył już pociąg nasz, mknie po torach

A za oknem przesuwa się świat

Drzew gałęzie kłaniają się nisko

Pokazując kolory swych szat

 

Ref: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj

Żegnany przedszkole kolegów i misia

Wzywają nas pola zielone i las

Niech żyją wakacje – wyruszyć już czas

 

Ref: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj

 

W dole rzeka się wije błękitna

Wytyczają do morza swój szlak

Już na dobre zaczęło się lato

I z radości rozśpiewał się ptak

 

Ref: Wesołe wakacje zaczęły się dzisiaj

Na wakacje pędzimy przed siebie

Swoim szumem pozdrawia nas świat

Gdzieś za nami zostały równiny

I witają nas szczyty Tatr

 

 

NA WAKACJE

 

Razem z rodzicami
idziemy na dworzec.
Już czeka na nas pociąg!
Jedziemy nad morze!

Walizka pełna ubrań,
A głowa pełna marzeń.
Co czeka nas na miejscu,
Za chwilę się okaże!

Jedziemy pośród pól;
Jedziemy przez lasy.
Mijamy miasta, wsie.
Jedziemy na wczasy!

Nareszcie pociąg zwalnia
I wjeżdża już na stację.
A nam się krzyczeć chce:
WAKACJE, są WAKACJE!

 

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: CZERWIEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MOJE HOBBY, MOJE PASJE 11.06 – 15.06.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.2

III. 5,7,8,9

2. Rozwijanie  kreatywności, ciekawości otaczającym nas światem i kształtowanie gotowości  do twórczego działania. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci. Wzbudzenie zainteresowania innych dzieci swoim hobby, określenie wpływu hobby na rozwój i życie człowieka. Poszerzenie zasobu słownictwa. I.5, 7,8,9

IV. 1,2,3,4,5

3. ·        Obserwowanie środowiska przyrodniczego. Zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

·         

IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I. 5,8
5. ·        Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·        Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne. IV. 1,7
7. Liczenie. Tu jest mniej, tu jest więcej, tu jest tyle samo. IV. 15

 

„Hej przedszkole”

 

 1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki
  A ty już kończysz swe siedem lat
  Żegnasz zerówkę lub sześciolatki
  I zaraz ruszysz dalej w świat
  Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja
  Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa

  2. A kiedy czerwiec jak woda płynie
  Na dworze lata nadchodzi dzień
  Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek
  Przedszkole właśnie kończy się

  3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę
  Bo po wakacjach nie wrócisz już
  Wspominaj często przedszkolne progi
  By miłych wspomnień nie krył kurz.

 

„Pożegnanie przedszkola”

 

Do widzenia chłopcy,
dziewczynki żegnajcie,
o naszym przedszkolu
nie zapominajcie.
A gdy minie roczek,
na miłej zabawie,
spotkamy się znowu,
tam w szkolnej ławie.

Bo i my za roczek
do szkoły pójdziemy,
tylko w tym przedszkolu
trochę podrośniemy.


„Gimnastyka”

 

Gimnastyka, gimnastyka –
chcesz być zdrowy – nie unikaj!

Rozgrzewamy całe ciało,
żeby zwinnie pracowało.
Krótki bieg, a potem marsz
i już więcej werwy masz.
Siady, skłony i podskoki
i wymachy rąk na boki.
Pajacyki, pompki, brzuszki,
a nożyce zrobią nóżki.

 

 

Zakończona rozgrzeweczka,
teraz przyda się ławeczka,
piłki, szarfy i skakanki –
coś dla każdej koleżanki.
Na materac szybko siup!
Pięknie zgrabny przewrót zrób.
Przy drabinkach poćwicz ładnie,
a gdy całkiem z sił opadniesz,
to wykonaj kilka wdechów –
powolutku, bez pośpiechu.

Gimnastyka, gimnastyka –
Chcesz być zdrowy – nie unikaj!

 

By zdrowym być!”

Smaczne owoce,
zdrowe warzywa,
mleko, razowiec,
jajka i ryba.
Jeszcze orzechy,
mięso i woda.
Ten właśnie komplet
zdrowia nam doda!

By zdrowym być, dobrze się czuć,
należy mądrze żywić się,
codziennie wprawiać ciało w ruch,
zgodnie z pogodą ubrać się.
Należy o higienę dbać,
wystarczająco długo spać,
w gronie przyjaciół spędzać czas
i często się radośnie śmiać.

 

Weź czapkę z daszkiem,            
gdy słońce grzeje,
kaptur, kalosze,
kiedy znów leje.
Na śniegi, mrozy
– czapka i szalik.
Wiedzą wszak o tym
duzi i mali!

By zdrowym być, dobrze się czuć,
należy mądrze żywić się,
codziennie wprawiać ciało w ruch,
zgodnie z pogodą ubrać się.
Należy o higienę dbać,
wystarczająco długo spać,
w gronie przyjaciół spędzać czas
i często się radośnie śmiać.

Możesz pobiegać
lub spacerować,
jeździć rowerem,
piłkę kozłować,
robić przysiady,
tańczyć lub pływać,
żeby kondycję
ciała utrzymać.

By zdrowym być, dobrze się czuć,
należy mądrze żywić się,
codziennie wprawiać ciało w ruch,
zgodnie z pogodą ubrać się.
Należy o higienę dbać,
wystarczająco długo spać,
w gronie przyjaciół spędzać czas
i często się radośnie śmiać.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTEŚMY DZIEĆMI 28.05 – 01.06.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. 1.   Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Wdrażanie dzieci w zakresie samodzielności przy stole, łazience, w sali i szatni.

2.    

I.2

III. 5,7,8,9

2. Rozwijanie słownictwa dzieci poprzez czytanie literatury dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sportem. Zachęcanie do aktywności ruchowej, uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka. Kształtowanie umiejętności społecznych: zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, we współpracy w zespołach. I.5, 7,8,9

IV. 1,2,3,4,5

3. ·        Obserwowanie środowiska przyrodniczego. Zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

·         

IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. Kształtowanie umiejętności zgodnego współzawodnictwa z elementem rywalizacji w zespole. Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa I. 5,8
5. ·        Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.

·        Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy podczas wykonywania prac plastyczno-technicznych i konstrukcyjnych.

I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej oraz umiejętności wokalne. IV. 1,7
7. Rozpoznawanie kształtów figur podstawowych  nazywanie ich: okrągły, prostokątny, kwadratowy itd.  sześciolatków. IV. 15

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MAJ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIOSNA NA ŁĄCE 07 – 18.05.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole: posługiwanie się sztućcami; samodzielne nakładanie drugiego dania; pełnienie obowiązków dyżurnego; zachowanie ciszy, spokoju przy stole. Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i w łazience.

I.2

III. 5,7,8,9

2. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, ilustracją, tematem dnia. Poszerzanie czynnego słownika dziecka. Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

 

I.7,8,9

IV. 2,4,5

3. ·        Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt żyjących na łące: Zapoznanie i nazywanie zwierząt, owadów oraz roślin, jakie można spotkać wiosną na łące. Poznawanie przemian rozwojowych: od gąsienicy do motyla, cyklu rozwojowego żaby. Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie w zależności od pory roku w toku bezpośredniej i pośredniej. IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Uświadomienie wartości pobytu na świeżym powietrzu i przyjemności obcowania z naturą. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie twórczej wyobraźni muzycznej podczas improwizacji rytmicznych, melodycznych, tanecznych i wokalnych oraz słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki. IV. 1,7
7. Liczenie w zakresie możliwości umysłowych pięciolatków. IV. 15

 

KOLOROWA WIOSNA

 

Obudziły się pierwiosnki,

rosną w górę w stronę słonka.

A nasz bociek biało-czarny,

już przechadza się po łąkach.

 

Ref.: Wiosna, wiosna kolorowa

zimę za morza wysłała.

Wiosna wśród zieleni trawy

polne kwiaty rozsypała.

 

Konik polny podskakuje,

żółty motyl w górze lata.

A biedronka krzyczy głośno –

Ja nie jestem piegowata!

 

Ref.: Wiosna, wiosna kolorowa…

 

 

 

 

                 „TYLKO JEDEN RAZ” 

 1. Buczkówna

 

Chcą żyć, jak i ty żyjesz,

wszystkie na świecie zwierzęta,

i mrówki, i żaby, i żmije,

i pszczoła wiecznie zajęta.

 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy,

biedronce, jak kropki liczy,

jaskółce, jak gniazdo kleci,

jak pająk rozsnuwa sieci.

 

I paź królowej – motyl 

niech fruwa tęczowo – złoty,

i ślimak środkiem dróżki

niech pełznie, wystawia różki…

niech skacze pasikonik,

niech świerszczyk w trawie dzwoni…

 

Dla nich kwitnie łąka,

dla nich rośnie las.

Jak i ty – żyją tylko raz

 

.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: MARZEC
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: MÓJ KRAJ 23 – 27.04.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie.

Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się przy stole: posługiwanie się sztućcami; samodzielne nakładanie drugiego dania; pełnienie obowiązków dyżurnego; zachowanie ciszy, spokoju przy stole. Doskonalenie zakresu samoobsługi w szatni i w łazience.

I.2

III. 5,7,8,9

2. Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju. Poznanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór Tatr oraz większych miast Polski, wskazanie stolicy Polski, herbu Warszawy oraz najważniejszych zabytków.

Globalne czytanie wyrazów, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

 

I.7,8,9

IV. 2,4,5

3. ·        Poznanie mapy Polski i znaczenia kolorów na mapie, rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucjami, pięknem krajobrazu)

 

IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Liczenie w zakresie możliwości umysłowych pięciolatków. IV. 15

 

 

POLSKIE SKARBY

 

Ma Polska trzy skarby

bezcenne, rzecz oczywista,

to hymn narodowy, godło

i sztandar – flaga ojczysta.

Biało – czerwona flaga

powiewa na polskim niebie,

z nią w ręku nasi przodkowie

walczyli o wolność dla ciebie.

A biały orzeł z godła

spogląda pełen powagi,

to symbol polskiego zwycięstwa,

wolności i odwagi.

Hymn narodowy z dumą

śpiewało polskie wojsko,

z radością się go uczymy

dla ciebie, kochana Polsko.

 

 

 

 

 

JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM

Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty

Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref:

Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref:

Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Ref:

Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdańskiu
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
Ref:

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: KWIECIEŃ
 

TEMAT KOMPLEKSOWY: DZIEŃ ZIEMI 16 – 20.04.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Rozumienie potrzeby dbania o porządek i czystość wokół siebie – na stole i wokół stołu, korzystania z koszy na śmieci, sprzątania zabawek po zakończonej zabawie. I.2

III. 5,7,8,9

2. ·        Kształtowanie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, nawyków proekologicznych. Rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się. Globalne czytanie wyrazów, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

 

I.7,8,9

IV. 2,4,5

3. Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości. Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów. Kształtowanie nawyków ekologicznych – segregowanie śmieci. IV. 18,19
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – technicznej związanych z tematyką. I.9,

IV. 1,2,8,19

6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. IV. 1,7
7. Liczenie w zakresie możliwości umysłowych pięciolatków. IV. 15

 

 

 

MOJA PLANETA

 

Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi
Moja planeta nie ma ceny
Moja planeta jest rano niewyspana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Moja planeta nie spadła tu z księżyca
Moja planeta to tajemnica
Moja planeta raz zimna raz przegrzana
Moja planeta jest tam gdzie Ty i mama.

Ref.
SOS – to Ziemia woła ludzi
Jutro tlen już trudniej będzie zbudzić
SOS – ratujmy siebie sami
SOS – do siebie wysyłamy

Moja planeta miłości się nie boi
Moja planeta broń rozbroi
Moja planeta zna dobre obyczaje
Moja planeta nam wszystkim dłoń podaje

Ref.
SOS – to Ziemia woła ludzi…

Tak to prawda
Ziemia była cierpliwa
Ale teraz musi
Teraz musi być żywa

Ref. SOS – to Ziemia woła ludzi…

„POSPRZĄTAJMY ŚWIAT”

Tyle śmieci jest na świecie,
tyle brudu wokół nas.
Wszędzie śmieci te znajdziecie
na porządki nastał czas.

 

Ref.: Niech się lasy zielenią,
niech śmieci zniknie ślad.
Posprzątajmy ziemię,
posprzątajmy świat.

Czemu ludzie żyją w brudzie?
Cierpi rzeka, łąka, las.
Brudne ścieki precz od rzeki,
na porządki nastał czas.

 

Ref.: Niech się lasy zielenią,
niech śmieci zniknie ślad.
Posprzątajmy ziemię,
posprzątajmy świat.

 

Kiedy razem posprzątamy,
zdrowszy będzie każdy z nas.
Bałaganić już nie damy,
na porządki nastał czas.

Ref.: Niech się lasy zielenią,
niech śmieci zniknie ślad.
Posprzątajmy ziemię,
posprzątajmy świat.

 

 

 

 

„EKOLOGIA”

Ekologia-mądre słowo,
A co znaczy, powiedz sowo.
Sowa chwilę pomyślała
I odpowiedź taką dała.
To nauka o zwierzakach,
Lasach, rzekach, ludziach, ptakach.
Mówiąc krótko w paru zdaniach
O wzajemnych powiązaniach między nimi,
Bo to wszystko,
To jest nasze środowisko.
Masz je chronić i szanować-
Powiedziała mądra sowa.

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE: LUTY

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: TYDZIEŃ KULINARNY  05 – 09.02.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
1. Wdrażanie do samodzielności i umiejętności nakrywania do stołu oraz prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłku. I.3
2. Zapoznanie z kuchnią, miejscem przygotowania posiłków. Zwrócenie uwagi dzieci na pracę kucharza.  Zachęcenie do spożywania zdrowej żywności. IV. 2, 4, 5, 20
3. Promowanie zdrowego stylu życia, wdrażanie zasad prawidłowego żywienia. Stwarzanie sytuacji do nabywania  umiejętności przygotowywania prostych potraw lub smakołyków. IV. 18
4. Zaspokojenie dziecięcej potrzeby aktywności fizycznej poprzez udział w zabawach ruchowych oraz ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem różnych przyborów sportowych. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. I. 5,8
5. Poznanie różnorodnej techniki plastycznej – wykonanie pracy plastyczno – tematycznie ziązanej z kulinariami.  Estetyczne wykonywanie prac plastycznych. Odczuwanie satysfakcji z końcowych efektów swojej pracy. IV. 8
6. Rozwijanie wrażliwości muzycznej, pamięci oraz poczucia rytmu. Rozwijanie umiejętności odtwarzania prostych form tanecznych. IV. 7
7. Klasyfikacja – kształtowanie rozwoju umysłowego dziecka. IV. 5

 

 

 

Mama w kuchni

Mama krząta się w kuchni od rana,
myśli wciąż o niebieskich migdałach,
gdy pytamy – co ugotowała:
dla was pieczeń mam z hipopotama.

Ref: Nasza mama ,mama zadumana,
mama zadumana cały dzień,
błądzi myślami daleko,
codziennie przypala mleko,
na łące zrywa kwiaty
i sól sypie do herbaty.

Nasza mama – niezwykła kucharka,
krokodyla wrzuciła do garnka,
krasnoludek wpadł jej do herbaty,
w piecu piecze się zegarek taty.

Ref: Nasz mama…

Ten krokodyl, co uciekł z ogródka,
w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka.
Choć zegarek czuje się fatalnie,
obiad był dziś bardzo punktualnie.

Ref: Nasza mama…

 

 

 

 

 

„Mały kucharz przygotowuje śniadanie”

Mały kucharz już od rana

pichci w kuchni różne dania
Trze marchewkę, trze rzodkiewkę

Kroi też cebulę dzielnie.
Miesza łyżką wszystko w misce,
Aby danie było pyszne.
Trochę przypraw zmielił jeszcze
I doprawił całość pieprzem
A-a-a-psik!!!