mgr Izabela Pawłowska

mgr Karolina Rymgayłło

( j. angielski) mgr Karolina Rymgayłło


 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE 

 Wrzesień

L.p. TEMAT KOMPLEKSOWY: „Witamy w przedszkolu”

03-14.09.2018

OBSZAR PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 

1.

 

Wytworzenie miłej i pogodnej atmosfery w grupie, otoczenie szczególną opieką i serdecznością dzieci nieśmiałych i płaczących.

II-1,2,5,7
2. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie (kodeks grupowy). III-4,7
3. Zaznajamianie dzieci z wyposażeniem sali, jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania. I-1,3,4
4. Nawiązanie serdecznego kontaktu z nauczycielką oraz personelem poprzez wyprowadzenie/ utrwalenie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję III-5,4
5. Rozwijanie sprawności manualnej dziecka w toku różnorodnych zajęć plastycznych, manipulacyjnych IV-8
6. Wyrabianie prawidłowych nawyków higienicznych, żywieniowych i samoobsługowych. I-2
7. Dziecięca matematyka: Orientacja przestrzenna IV-12