Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwum

Śpiochy na zajęciach praktycznych z ratownikami WOPR

26 czerwca nasza grupa brała udział w zajęciach  edukacyjnych na plaży nt.  „Bezpieczne wakacje z  ratownikami WOPR”.

Pani Kasia- Ratownik omawiała podstawowe metody udzielania oraz wzywania pomocy, zademonstrowała podstawowy sprzęt ratowniczy, wskazała niebezpieczeństwa czyhające na dzieci.

Przypomniała również numery, pod które należy dzwonić w razie jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych. Uświadamiała, że każda udana zabawa musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo wszystkim osobom, biorącym w niej udział. Przebywając nad zbiornikami wodnymi, placach zabaw czy idąc do przedszkola należy zachować szczególną ostrożność. Na zakończenie zajęć każde z dzieci otrzymało opaskę identyfikacyjna w razie zagubienia się na plaży lub w mieście.

Akcja miała na celu:

  •     1.Kształtowanie bezpiecznych zachowań u dzieci,
  •     2.Przybliżenie dzieciom wiedzy o występujących zagrożeniach i sposobach ich unikania, 
  •     3.Wskazanie codziennych niebezpieczeństw,
  •     4.Ograniczenie ilości niebezpiecznych zdarzeń z udziałem dzieci, 
  •     5.Poznanie numerów kontaktowych (Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej),
  •     6.Wskazanie alternatywnego, aktywnego sposobu na spędzenie wolnego czasu, 
  •     7.Wzbudzanie zaufania do policjanta, strażaka, lekarza, ratownika jako osób mogących udzielić pomocy w sytuacjach trudnych,
  •     8.Stosowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych.

 

Comments are closed.