Aktualności
Administracja
Media
  • Facebook
Archiwum
Najczęściej oglądane

Archive for the ‘Ogłoszenia’ Category

List MEN i GIS do rodziców.

2018.11.08 – list MEN i GIS do rodziców

UWAGA RODZICE!!!

UWAGA RODZICE!!!

OD DNIA   1.11. 2018 R.

PRZEDSZKOLE BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY  17.00.

ZMIANY WYNIKAJĄ Z BRAKU POTRZEBY WYDŁUŻANIA CZASU PRACY ZE WZGLĘDU NA BRAK DZIECI W PRZEDSZKOLU

PO GODZ.17.00.

Szanowni Państwo, w związku z tym że Miasto Kołobrzeg ubiega się o dotację „ Human Smart Cities – Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety  , która umożliwi poznanie opinii kołobrzeżan na temat dostępu do danych i informacji o naszym mieście. 

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/ssaw0C8OmUqCR6m02

 

INFORMACJA O ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

INFORMACJA O ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

Drodzy Rodzice

W dniu dzisiejszym tj. 12.09.2018r.

odbyły się zajęcia ruchome z firmą „Przedszkoliada.pl”

dla wszystkich dzieci z przedszkola, prowadzone przez Pana Michała.

Informacja i zdjęcia umieszczone będą na stronie internetowej

przedszkola: pm2kg.pl

Zapraszamy Rodziców i dzieci do zapisów na zajęcia dodatkowe,

które odbywać się będą 1 x w tygodniu za kwotę 36 zł miesięcznie,

bez względu na obecność.

Chętnych Rodziców prosimy, aby deklarowali chęć uczestnictwa

na listach u nauczycieli w grupach do dnia 21.09.2018r.

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa i Narodowe Czytanie

ZDD – PROGRAM

Rekrutacja do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych, na rok szkolny 2018/2019

16 marca 2018 r. rozpoczyna się  rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  ( Nr 5, 6, 8, 9)  prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

Nabór będzie prowadzony wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego poprzez serwis www.kolobrzeg.przedszkola.vnabor.pl

Jego celem jest usprawnienie organizacji procesu rekrutacji dzieci w wieku przedszkolnym, dostęp do danych o wolnych miejscach     w placówkach.

Zapraszamy rodziców na wskazaną stronę, na której zostanie zamieszczona oferta edukacyjna publicznych przedszkoli i szkół od 14.03.2018 r. , godz. 14.00

Jednocześnie informujemy, że obecnie jest możliwość zapoznania się z harmonogramem rekrutacji oraz  kryteriami przyjęć do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach, na stronie miasta – kolobrzeg.pl, w zakładce Edukacja

WAŻNE!

  1. Zgłaszanie kandydatów przez rodziców/opiekunów prawnych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole trwać będzie  do 3 kwietnia 2018 r., do godz. 15.00.
  2. Rodzice/opiekunowie prawni we wniosku zgłoszeniowym wskazują trzy preferowane placówki edukacji przedszkolnej do przyjęcia ich dziecka.
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka, po wygenerowaniu go z systemu należy złożyć tylko w placówce I wyboru!
  4. Potwierdzeniem pochodzenia kandydata z rodziny wielodzietnej, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  jest wybór w/w kryteriów przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału. Wybór kryteriów jest tożsamy z oświadczeniem rodziców/ opiekunów prawnych o ich spełnieniu.
  5. Rodzice są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia w placówce zakwalifikowania. Jej brak jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Dopiero po potwierdzeniu woli przez rodzica zmienia się status kandydata z „ zakwalifikowanego”  na „ przyjętego”. 

 

 

Prezydent Miasta Kołobrzeg

Janusz Gromek

Drodzy Rodzice

Pragniemy poinformować, że uzyskaliśmy dofinansowanie na kwotę

6350,00 zł ze Środków Gminy Miasta Kołobrzeg Rozdz.85154 –  Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na rok 2018.

Przystępujemy do realizacji programu „Czytanie pod chmurką”